Zoznam urológov a sexuológov

Bratislava

Urológovia Bratislava

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Nikoleta Lédererová Ružinovská 10, Bratislava 2 - Ružinov, 820 07 02/ 48 279 489
MUDr. Marián Hladík Strečnianska 13, Bratislava 5 - Petržalka, 851 05 02/ 622 500 86
www.cuimed.sk
MUDr. Oktavian Kuchárik Ružinovská 10, Bratislava 2 - Ružinov, 820 07 02/ 48 279 323
MUDr. Milan Blaško M. Sch. Trnavského 8, Bratislava 4 - Dúbravka, 84101 0948 48 70 30
www.urodoktor.sk
MUDr. Peter Kertes Tomášikova 9, Bratislava 2 - Ružinov, 821 01 02/ 436 38 534
www.cuimed.sk
Doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD. Strečnianska 13, Bratislava 5 - Petržalka, 851 05 02/ 622 500 86
www.cuimed.sk
MUDr. Štefan Szeiff , MPH Radlinského 27, Bratislava 1 - Staré Mesto, 811 07 02/ 2086 8777
MUDr. Marián Hladík Tomášikova 9, Bratislava 2 - Ružinov, 821 01 02/ 436 38 534
www.cuimed.sk
MUDr. Igor Bartl Ružinovská 6, Bratislava 2 - Ružinov, 826 06 02/ 482 34 291
www.unb.sk
MUDr. Peter Bartoň Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre, 833 40 02/593 71 585
MUDr. Jana Bašnáková Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre, 833 40 02/593 71 111
MUDr. Martin Blažek Fedinova 9, Bratislava 5 - Petržalka, 851 01 0911 818 313
MUDr. Ján Breza PhD. Limbová 5 Bratislava 3 - Kramáre, 833 05 02/595 41 111
Prof. MUDr. Ján Breza DrSc. Námestie sv. Františka 14, Bratislava 4 - Karlova Ves, 841 01
MUDr. Juraj Brutenič Líščie údolie 57, Bratislava 4 - Karlova Ves, 842 31 02/602 64 161
Prof.MUDr. Peter Bujdák, Csc. Šustekova 2, Bratislava 5 - Petržalka, 851 04 0948 223 155
www.uroambulancia.sk
MUDr. Michael Caňo Ružinovská 6, Bratislava 2 - Ružinov, 826 06 02/ 482 34 165
www.unb.sk
MUDr. Iľja Červenakov Námestie SNP 10, Bratislava 1 - Staré Mesto, 814 65 02/578 87 214
MUDr. Karol Červenčík Krajinská 91, Bratislava 2 - Podunajské Biskupice, 825 56 0918 660 660
MUDr. Timko Drakul Klenová 1, Bratislava 3 - Kramáre, 833 10 02/593 78 111
MUDr. Jozef Dubravický Ružová dolina 21, Bratislava 2 - Ružinov, 821 09 02/555 64 568
MUDr. Oskar Džurný PhD. Cesta na Červený most 1, Bratislava 4 - Karlova Ves, 833 31 02/593 51 225
Doc. MUDr. Juraj Fillo PhD. Mickiewiczova 13, Bratislava 1 - Staré Mesto, 813 01 02/572 90 111
MUDr. Robert Fröhlich nezadané, Bratislava 1 - Staré Mesto, 000 00 0907 311 267
MUDr. Milan Gajdoš, MPH Kristy Bendovej 2, Bratislava 4 - Dúbravka, 841 02 0915 422 220
MUDr. Matej Gojdič Limbová 5, Bratislava 3 - Kramáre, 833 05 02/ 595 41 111
MUDr. Dušan Gulla Mickiewiczova 13, Bratislava 1 - Staré Mesto, 813 01 02/572 90 580
MUDr. Ján Hoffmann Cintorínska 16, Bratislava 1 - Staré Mesto, 812 72 02/509 47 266
MUDr. Daniel Chovan MPH Prepoštská 6, Bratislava 1 - Staré Mesto, 811 06
MUDr. Terézia Jankovichová Šustekova 2, Bratislava 5 - Petržalka, 851 04 0948 223 155
MUDr. Ľuboš Jurásek Námestie SNP 10, Bratislava 1 - Staré Mesto, 814 65 02/578 87 211
MUDr. Matiullah Karwandgar Antolská 11, Bratislava 5 - Petržalka, 851 07 02/686 72 617
MUDr. Boris Kollárik Antolská 11, Bratislava 5 - Petržalka, 851 07 02/ 686 71 111
MUDr. Jana Lederleitnerová Limbová 5, Bratislava 3 - Kramáre, 833 05 02/595 41 111
MUDr. Vladimír Lenko Antolská 11, Bratislava 5 - Petržalka, 851 07 02/686 71 111
MUDr. Pavol Lepieš CSc. Mickiewiczova 13, Bratislava 1 - Staré Mesto, 813 01 02/572 90 111
MUDr. Ivan Lutter CSc. Antolská 11, Bratislava 5 - Petržalka, 851 07 02/686 72 813
MUDr. Pavol Majling Ružinovská 10, Bratislava 2 - Ružinov, 820 07 02/482 793 23
MUDr. Milan Maľa Ružinovská 6, Bratislava 2 - Ružinov, 826 06 02/ 482 34 276
www.unb.sk
MUDr. Tomáš Málek Limbová 5, Bratislava 3 - Kramáre, 833 05 02/ 595 41 111
MUDr. Mária Mihaliková Ružinovská 6, Bratislava 2 - Ružinov, 826 06 02/ 482 34 276
www.unb.sk
MUDr. Mario Mikloši , PhD. Mýtna 5, Bratislava 1 - Staré Mesto, 811 07 02/577 86 386
MUDr. Vladimír Mišanko Kristy Bendovej 2, Bratislava 4 - Dúbravka, 841 02 0907 701 111
MUDr. Mladen Mladenov Tehelná 26, Bratislava 3 - Nové Mesto, 831 06 02/ 444 50 763
MUDr. Jaroslav Molčan Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre, 833 40 02/593 71 585
MUDr. Branislav Obšitník PhD. Krajinská 91, Bratislava 2 - Podunajské Biskupice, 825 56 0918 660 660
MUDr. Milan Obšitník CSc. Krajinská 91, Bratislava 2 - Podunajské Biskupice, 825 56 0918 379 736
MUDr. Marek Ondriš Antolská 11, Bratislava 5 - Petržalka, 851 07 02/686 72 617
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš DrSc. Heydukova 10, Bratislava 1 - Staré Mesto, 812 50 02/322 49 111
MUDr. Andrej Para Ružinovská 6, Bratislava 2 - Ružinov, 826 06 02/482 34 111
MUDr. Vladimír Polák , PhD. Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre, 833 40 02/593 71 585
MUDr. Martin Romančík Antolská 11, Bratislava 5 - Petržalka, 851 07 02/686 72 961
MUDr. Natália Ružičková Limbová 5, Bratislava 3 - Kramáre, 833 05 02/ 595 41 111
MUDr. Seyed Alireza Seyed Ebrahimi Limbová 5, Bratislava 3 - Kramáre, 833 05 02/595 41 111
MUDr. Kvetoslava Slebodníková Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre, 833 40 02/593 71 585
MUDr. Ladislav Slobodník Limbová 5, Bratislava 3 - Kramáre, 833 05 02/ 595 41 111
MUDr. Katarína Szoldová Heydukova 10, Bratislava 1 - Staré Mesto, 812 50 02/322 49 111
MUDr. Róbert Šetina Ružinovská 6, Bratislava 2 - Ružinov, 826 06 02/ 482 34 654
www.unb.sk
MUDr. Milan Šobek Pavla Horova 14, Bratislava 4 - Devínska Nová Ves, 841 08 02/ 645 363 87
MUDr. Ján Štefančík Limbová 5, Bratislava 3 - Kramáre, 833 05 02/595 42 336
MUDr. Jana Tittelová Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre, 833 40 02/593 71 111
MUDr. Branislav Trebatický Limbová 5, Bratislava 3 - Kramáre, 833 05 02/ 595 41 111
MUDr. Robert Valkov Kristy Bendovej 2, Bratislava 4 - Dúbravka, 841 02 0911 254 148
MUDr. Dana Vávrová Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre, 833 40 02/593 71 585
MUDr. Terezia Višvaderová Limbová 5, Bratislava 3 - Kramáre, 833 05 02/ 595 41 111
MUDr. Otto Wassermann Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre, 833 40 02/593 71 111
MUDr. Peter Weibl Antolská 11, Bratislava 5 - Petržalka, 851 07 02/686 72 617
MUDr. Marek Zvanciger Tematínska 5, Bratislava 5 - Petržalka, 852 08 02/ 3230 2070
MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH. Šustekova 2, Bratislava 5 - Petržalka, 851 04 0948 223 155
MUDr. Svetozár Náter Štefánikova 17,Modra, 900 01 0903417706
MUDr. Martin Jankovich Mierové nám. 19, Senec, 903 01 0948 609 007

Sexuológovia Bratislava

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Ivan André , PhD. Vajnorská 40, Bratislava 3 - Nové Mesto, 832 63 02/ 4920 2506
PhDr. Eva Heftyová PhD. Cesta na Červený most 1, Bratislava 4 - Karlova Ves, 833 31 02/ 593 51 227
MUDr. Ladislav Siska Mickiewiczova 13, Bratislava 1 - Staré Mesto, 813 01 02/ 572 906 49

Banskobystrický kraj

Urológovia Banskobystrický kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Jozef Babeľa Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/441 35 97
MUDr. Vladimír Baláž Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/441 21 51
MUDr. Marián Cvejkuš Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen, 960 01 045/520 12 29
MUDr. Elena Dobríková Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/441 11 11
MUDr. Tibor Durdjak Hurbanova 1/730, Rimavská Sobota, 979 01 047/563 14 33
MUDr. Stanislav Eichler Námestie republiky 15, Lučenec, 984 01 047/ 43 11 111
MUDr. Ján Farkas M.M. Hodžu 10, Zvolen, 960 01 045/ 5323 888
MUDr. Roman Farra Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/ 441 11 11
MUDr. Juraj Gémeš Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/441 35 97
MUDr. Alexander Chudík Banisko 1, Brezno, 977 01 048/630 25 33
MUDr. Marek Chudý M.M. Hodžu 10, Zvolen, 960 01 045/ 5323 888
MUDr. Radoslav Kňazík M.M. Hodžu 10, Zvolen, 960 01 045/ 5323 888
MUDr. Viliam Kubas Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/ 441 11 11
MUDr. Obaidullah Mir Dobšinského 4380, Rimavská Sobota, 979 01 047/563 45 26
MUDr. Rudolf Pokorný Námestie republiky 15, Lučenec, 984 01 047/ 43 11 111
MUDr. Gejza Ruman Námestie republiky 15, Lučenec, 984 01 047/ 43 11 111
MUDr. Dariusz Schlegel Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/441 11 11
MUDr. Rudolf Slivka Kapitána Nálepku 159, Lučenec, 98401 047/422 21 26
MUDr. Ivan Striež Námestie republiky 15, Lučenec, 984 01 047/433 45 66
MUDr. Maroš Svorák Námestie republiky 15, Lučenec, 984 01 047/ 43 11 111
MUDr. Milan Švec Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/441 29 70
MUDr. Juraj Tagaj Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/441 35 97
MUDr. Peter Valent Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/441 11 11
MUDr. Martin Varga Švantnerova 23, Nová Baňa, 968 01 045/ 6790 668
MUDr. Tibor Vorobjev Nemocničná 1, Veľký Krtíš, 990 01 047/483 18 04

Sexuológovia Banskobystrický kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Ivan Kubiš Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 974 01 048 / 471 05 13
MUDr. Ivan Philadelphy Dolná 32, Banská Bystrica, 974 01 048 /413 07 66
MUDr. Ján Šouc Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom, 965 01 045/ 670 99 05
MUDr. Ján Vongrej Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 974 01 048/ 417 37 18

Košický kraj

Urológovia Košický kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Peter Piovarčí ČSA 35, Košice-okolie - Moldava nad Bodvou, 045 01 055/ 622 09 25
MUDr. Milan Kičinko Námestie sv. Cyrila a Metoda 1751/77, Sečovce, 078 01 056/672 55 63
MUDr. Peter Ščerbák Národná trieda 27, Košice 1 - Sever, 040 01 0948 431 300
MUDr Róbert Rolko Rastislavova 45, Košice 4 - Juh, 040 01 055/ 677 01 91
MUDr. Milan Kičinko Námestie Osloboditeľov 15, Michalovce, 071 01 056/672 55 63
MUDr. Michal Bača PhD. Rastislavova 43, Košice 4 - Juh, 040 01 055/ 615 2854
www.unlp.sk
MUDr. Rastislav Baločko Trieda SNP 1, Košice 2 - Západ, 040 01 055/640 35 89
www.unlp.sk
MUDr. Richard Bartl Trieda SNP 1, Košice 2 - Západ, 040 01 055/ 640 35 95
www.unlp.sk
MUDr. Jaroslav Beck MPH Trieda SNP 1, Košice 2 - Západ, 040 01 055/ 640 35 89
www.unlp.sk
MUDr. Viera Bockaničová ČSA 35, Košice-okolie - Moldava nad Bodvou, 045 01 055/ 622 09 25
MUDr. Valentín Daňo Špitálska 2, Michalovce, 071 01 056/ 644 31 02
MUDr. Juraj Dráb Špitálska 2, Michalovce, 071 01 056/ 641 6315
www.nskmi.sk
MUDr. Juraj Fridrik Rastislavova 43, Košice 4 - Juh, 040 01 055/ 615 28 59
www.unlp.sk
MUDr. Marián Harmaňoš Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, 052 01 053/441 30 60
MUDr. Štefan Horváth Maršála Koneva 1, Košice 3 - Dargovských Hrdinov, 040 22 055/ 671 27 40
MUDr. Martin Hrivňák Americká trieda 17, Košice 1 - Ťahanovce, 040 13 0903 625 694
MUDr. Miroslav Iláš Trieda SNP 1, Košice 2 - Západ, 040 01 055/ 640 35 87
www.unlp.sk
MUDr. Matej Jacina Rastislavova 45, Košice 4 - Juh, 040 01 055/677 01 91
MUDr. Vincent Kertés Špitálska 2, Michalovce, 071 01 056/641 63 35
MUDr. Tomáš Kička Rastislavova 43, Košice 4 - Juh, 040 01 055/615 28 54
www.unlp.sk
MUDr. Ján Kleščinský SNP 1079/76, Trebišov, 075 01 056/666 01 11
MUDr. Zuzana Kurcinová Trieda SNP 1, Košice 2 - Západ, 040 01 055/ 640 41 02
MUDr. Vladimír Langer Panelová 2, Košice 4 - Juh, 040 01 055/622 66 72
MUDr. Dušan Martinčok Rastislavova 43, Košice 4 - Juh, 040 01 055/ 615 28 52
www.unlp.sk
MUDr. Patrik Mihaľko Špitálska 2, Michalovce, 071 01 056/ 641 6315
www.nskmi.sk
MUDr. Martin Mošon Rastislavova 43, Košice 4 - Juh, 040 01 055/ 615 28 54
www.unlp.sk
MUDr. Vincent Nagy Trieda SNP 1, Košice 2 - Západ, 040 01 055/ 640 3589
www.unlp.sk
Doc. MUDr. Vincent Nagy , PhD. Komenského 37/A, Košice 1 - Sever, 040 01
MUDr. Pavel Ondruš Špitálska 2, Michalovce, 071 01 056/ 642 30 00
MUDr. Pavel Riznič Rastislavova 45, Košice 4 - Juh, 040 01 055/678 59 53
MUDr. Jaroslav Sedlár Cottbuská 13, Košice 2 - Sídlisko KVP, 040 23 0903 605 305
MUDr. Hubert Schneider Brigádnická 2, Košice 2 - Západ, 040 01 0903 630 897
MUDr. Barnabáš Susztay Námestie 1. mája 11, Rožňava, 048 01
MUDr. Michal Svatko SNP 1079/76, Trebišov, 075 01 056/666 05 44
MUDr. Attila Szalontay Rastislavova 43, Košice 4 - Juh, 040 01 055/ 615 28 61
www.unlp.sk
MUDr. Karol Szilassy Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec, 077 01 056/ 632 14 26
MUDr. Oto Šoltés SNP 1079/76, Trebišov, 07501 056/666 01 11
MUDr. Zuzana Švaňová Poštová 542/15, Košice 1 - Staré Mesto, 040 01 055 / 611 66 52
Prof. MUDr. Ladislav Valanský PhD. Trieda SNP 1, Košice 2 - Západ, 040 01 055/640 35 89
www.unlp.sk
MUDr. Marek Vargovčák Masarykova 9, Košice 1 - Staré Mesto, 040 01 055/229 58 82
MUDr. Ľubomír Velk Rastislavova 43, Košice 4 - Juh, 040 01 055/ 615 28 67
www.unlp.sk
MUDr. Mária Vicianová Hollého 2, Sobrance, 073 01 056/652 46 16

Sexuológovia Košický kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Pavol Rozprávka Alžbetina 55, Košice 1 - Staré Mesto, 040 01 055/ 632 50 02

Nitriansky kraj

Urológovia Nitriansky kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Habte Alemayehu Slovenská 11, Nové Zámky, 940 01 035/691 21 11
MUDr. Mohammad Javad Alinejhad Pavlovova 17, Topoľčany, 955 20 038/535 11 11
MUDr. Juraj Barta Moravská 31, Vráble, 952 01 037/ 783 20 03
MUDr. Marián Bernát Andovská 6, Nové Zámky, 940 01 0948 324 333
MUDr. Marián Bielich Špitálska 6, Nitra, 949 01 037/654 51 11
MUDr. Marek Brezovský Špitálska 6, Nitra, 949 01 037/654 51 11
MUDr. Lubomír Čimbora Pavlovova 17, Topoľčany, 955 20 038/535 11 11
MUDr. Zoltán Danczi Slovenská 11, Nové Zámky, 940 01 035/691 21 11
MUDr. Kamil Duranka Špitálska 6, Nitra, 949 01 037/654 51 11
MUDr. Alexander Gašparetz SNP 19, Levice, 934 01 036/637 96 22
MUDr. Miloš Jurica Pavlovova 17, Topoľčany, 955 20 038/535 11 11
MUDr. Ivan Kalinay Slovenská 11, Nové Zámky, 940 01 035/691 21 11
MUDr. František Kiss Pevnostný rad 18, Komárno, 945 01 035/771 34 00
MUDr. Michal Korček Špitálska 6, Nitra, 949 01 037/654 51 11
MUDr. Tomáš Kovačic Andovská 6, Nové Zámky, 940 01 0948 324 333
MUDr. Ľubica Kvasňovská Hviezdoslavova trieda 1, Nitra, 949 01 037/642 26 54
MUDr. Zuzana Lenčová Špitálska 6, Nitra, 949 01 037/ 654 51 11
MUDr. Allan Lorand G. Czuczora 1, Nové Zámky, 940 01 0903 418 022
MUDr. Ladislav Macko SNP 19, Levice, 934 01 036/ 637 96 18
MUDr. Anton Maňák Špitálska 6, Nitra, 949 01 037/654 51 11
MUDr. Jozef Marko Špitálska 6, Nitra, 949 01 037/654 51 11
MUDr. Roman Molek 17. novembra 1300, Topoľčany, 955 01 038 /532 15 58
MUDr. Vladimír Nemčovič Špitálska 6, Nitra, 949 01 037/654 51 11
MUDr. Imrich Oláh Františka Kapisztóryho 5, Nové Zámky, 940 01 035/642 19 52
MUDr. Vladimír Petro Fatranská 5, Nitra, 949 01 037/321 33 11
MUDr. Richard Polák Hlavná 6, Šaľa, 927 01 031/ 789 91 50
MUDr. Dinčo Slavov esenského 85, Štúrovo, 943 01 036/ 756 51 78
MUDr. Vladimír Starovecký Bernolákova 24, Zlaté Moravce 953 01 037 /642 10 64
MUDr. Richard Zács Rákocziho 1, Komárno, 945 01 035/770 44 04

Prešovský kraj

Urológovia Prešovský kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Daniel Pompa Huncovská 4, Kežmarok, 060 01 052/ 452 61 66
MUDr. Pavol Červenák Prostějovská 33/B, Prešov, 080 01
MUDr. Ján Borák Jána Hollého 14, Prešov, 080 01 051/701 11 11
MUDr. Ján Brezovský M. R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou, 093 01 057/486 54 57
MUDr. Cyril Fedor Študentská 1438, Snina, 069 01 057/ 442 10 76
MUDr. Ján Figura Jána Hollého 14, Prešov, 080 01 051/701 11 59
MUDr. Ondrej Gorbár Probstnerova cesta 2, Levoča, 054 01 053/451 26 51
MUDr. Ladislav Haas Probstnerova cesta 2, Levoča, 054 01 053/451 26 51
MUDr. Jozef Havrilla Jána Hollého 14, Prešov, 080 01 051/701 11 37
MUDr. Štefan Homza Kováčska 15, Prešov, 080 01 051/771 47 62
MUDr. Danka Horňáková Jurkovičova 18, Prešov, 080 01 051/770 17 43 kl.345
MUDr. Erik Chorvát Banícka 28, Poprad, 058 01 052/712 53 65
MUDr. Milan Knapík Probstnerova cesta 2, Levoča, 054 01 053/451 26 51
MUDr. Tatiana Kočembová Jána Hollého 14, Prešov, 080 01 051/701 11 11
MUDr. Katarína Kolesárová Probstnerova cesta 2, Levoča, 054 01 053/451 26 51
MUDr. Miroslav Koneval Vyšné Hágy, Vyšné Hágy, 059 84 052/441 41 11
MUDr. František Kožlej Sv. Jakuba 21, Bardejov, 085 01 054/472 72 09
MUDr. Peter Kusenda 1. mája 21, Humenné, 066 01 057/770 61 54
MUDr. Ján Laskovský Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa, 064 01 052/431 71 11
MUDr. Rudolf Lombart MUDr. Pribulu 412/4, Svidník, 089 01 054/ 7860 526
MUDr. Stanislav Matisko 1.mája 23, Humenné, 066 01 057/778 37 35
MUDr. Mária Mikitová Jána Hollého 14, Prešov, 080 01 051/701 11 11
MUDr. Ivan Minčík Jána Hollého 14, Prešov, 080 01 051/701 11 64
MUDr. Ladislav Petričko Jána Hollého 14, Prešov, 080 01 051/701 11 11
MUDr. Peter Pillár Tatranské námestie 8, Poprad, 058 01 052/285 12 46
MUDr. Peter Pollák Železničný riadok 2, Levoča, 054 01 053/451 17 34
MUDr. Štefan Škotko Probstnerova cesta 2, Levoča, 054 01 053/451 26 51
MUDr. Ján Vasiľ Mnoheľova 2, Poprad, 058 01 052/431 41 07
MUDr. Ivan Viľcha Jána Hollého 14, Prešov, 080 01 051/701 11 37
MUDr. Martin Vrba Prostějovská 33, Prešov, 080 01 051/771 12 66
MUDr. Domicián Zahorjan Levočská 18, Prešov, 080 01 051/771 66 55

Trenčiansky kraj

Urológovia Trenčiansky kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Peter Čech Nemocničná 2, Bojnice, 972 01 046/511 21 11
MUDr. Michal Doval Bzince pod Javorinou 347, Bzince pod Javorinou, 916 11 032/ 770 41 45
MUDr. Denisa Grocíková Legionárska 28, Trenčín, 911 01 032/656 61 11
MUDr. Pavol Gutik Legionárska 28, Trenčín, 911 01 032/656 61 11
MUDr. Juraj Holba Piaristická 8, Trenčín, 911 01
MUDr. Denisa Hoštáková Legionárska 28, Trenčín, 911 01 032/656 61 11
MUDr. Ján Ižo Nemocničná 2, Bojnice, 972 01 046/511 21 11
MUDr. Ivan Kerum Nemocničná 2, Bojnice, 972 01 046/511 21 11
MUDr. Vladimír Kittel Hviezdoslavova 1, Prievidza, 971 01 046/5433936
MUDr. Miloš Kňaze Legionárska 28, Trenčín, 911 01 032/ 65 66 110
MUDr. Peter Kohútek Legionárska 28, Trenčín, 911 01 032/656 61 11
MUDr. Jozef Lalinský Mládežnícka 2174, Považská Bystrica, 017 01 042/434 03 70
MUDr. Jana Mražíková Nemocničná 2, Bojnice, 972 01 046/511 21 11
MUDr. Ľubomír Pažický Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou, 957 04 038/769 22 35
MUDr. Milan Plesník Dibrovova 2496/26, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 032/774 03 20
MUDr. Ivan Prištic Zlatovská 17, Trenčín, 911 01 032/640 0795
MUDr. Michal Prostredný J. Kráľa 41, Bojnice, 972 01 046 /542 24 01
MUDr. Boris Reichel Staromyjavská 59, Myjava 907 01 034/697 92 77
MUDr. Roman Sokol Piaristická 8, Trenčín, 911 01 032/652 40 82
MUDr. Ján Šebo Nemocničná 986, Považská Bystrica, 017 01 042/430 41 58
MUDr. Ivan Šiška Hrnčírikova 222/6, Partizánske, 958 01 038/749 22 10
MUDr. Branislav Švihorík Legionárska 28, Trenčín, 911 01 032/656 61 11
MUDr. Jana Tretiníková Pod hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom, 018 41 042/465 33 60
MUDr. Karol Veselý Nová nemocnica 511, Partizánske, 958 14 038/749 22 01

Sexuológovia Trenčiansky kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Štefan Hlavatý Palackého 21, Trenčín, 911 01 032 / 744 09 08
MUDr. Miroslav Murcko Nemocničná 986, Považská Bystrica, 017 01 042/430 41 11

Trnavský kraj

Urológovia Trnavský kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Peter Buliščák Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda, 929 01 031/ 552 95 69
MUDr. Juraj Buričan Andreja Žarnova 11, Trnava, 917 02 033/ 593 81 11
MUDr. Boris Benkovič Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda, 929 01 031/557 13 87
MUDr. Marián Cvik Andreja Žarnova 1, Trnava, 917 01 033/ 533 37 44
MUDr. Daniela Doležalová Kukučínova 2, Piešťany, 921 01 0944 240 621
MUDr. Daniel Fajtl SNP 10, Hlohovec, 920 01 033/ 7330 921
MUDr. Milan Gajdoš, MPH Winterova 1745/41, Piešťany, 921 01 0948 770 111
www.urologia.sk
MUDr. Jozef Gembeš Štefánikova 700/11, Senica, 905 01 034/ 651 30 51
MUDr. Stanislav Gembeš Sotinská 1588, Senica, 905 01 034/ 698 30 63
MUDr. Pavol Gerhát Winterova 1745/41, Piešťany, 921 01 033/ 7429941
MUDr. Ondrej Hajdúk Hodská 373/38, Galanta, 924 22 031/783 31 11
MUDr. Paulína Jančíková Hodská 373/38, Galanta, 924 22 031/ 783 33 97
MUDr. Katarína Jelačičová Starohájska 2, Trnava, 917 01 033 / 550 47 22
MUDr. Lenka Kotorová Koreszkova 7, Skalica, 909 01 034/664 49 51
MUDr. Miloslav Kuták Hlohová 13, Hlohovec, 920 01
MUDr. Michail Lozinskiy Andreja Žarnova 11, Trnava, 917 02 033/ 593 88 87
MUDr. Tomáš Málek Winterova 1745/41, Piešťany, 921 01 033/ 742 99 41
Doc. MUDr. Jozef Marenčák PhD. Koreszkova 7, Skalica, 909 01 034/664 49 51
MUDr. Mikuláš Maskalik Koreszkova 7, Skalica, 909 01 034/664 49 51
MUDr. Erich Mikurčík Andreja Žarnova 11, Trnava, 917 02 033/ 593 88 84
MUDr. Miloslav Mokrý Šafárikova 1531/49, Galanta, 924 01 031/ 783 31 11
MUDr. Rudolf Móro Koreszkova 7, Skalica, 909 01 034/664 49 51
MUDr. Patrícia Rusková Koreszkova 7, Skalica, 909 01 034/664 49 51
MUDr. Eva Šulcová Sotinská 1588, Senica, 905 01 0904 089 301
MUDr. Oxana Tenkačová Hodská 373/38, Galanta, 924 22 031/783 31 11
MUDr. Ľubomír Uherčík Andreja Žarnova 11, Trnava, 917 02 033/ 593 88 87
MUDr. Dagmar Vargová Starohájska 2, Trnava, 917 01 033/ 595 32 52

Žilinský kraj

Urológovia Žilinský kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Lucia Bajaníková V. Spanyola 43, Žilina, 012 07 041/511 01 11
MUDr. Peter Blaško Vojtecha Spanyola 43, Žilina, 010 01
MUDr. Zuzana Buociková Červeného kríža 62/30, Námestovo, 029 01
MUDr. Michal Čabrák V. Spanyola 43, Žilina, 012 07 041/ 511 04 75
MUDr. Boris Eliáš PhD. Považská 12, Ružomberok, 034 01 044/432 21 41
MUDr. Svetlana Grobarčíková Kollárova 2, Martin, 036 01 043/420 31 11
MUDr. Michal Jakubčík Rajecká cesta 13/19, Rajecké Teplice, 013 13 041/ 549 46 24
MUDr. Kamil Javorka Kollárova 2, Martin, 036 01 043/420 31 11
MUDr. Ján Ježík Pavla Mudroňa 14, Martin, 036 01 043/423 13 26
MUDr. Ilja Kalfa SNP 544, Turčianske Teplice, 039 01 043/ 491 31 11
MUDr. Pavel Kažík Vojtecha Spanyola 43, Žilina, 010 01 041/511 01 11
MUDr. Henrich Klečka J.D. Matejovie 542/21, Liptovský Hrádok, 033 80 044/520 92 33
MUDr. Ján Kliment Kollárova 2, Martin, 036 01 043/420 31 11
MUDr. Ján Kliment Prof. Pavla Mudroňa 10, Martin, 036 01 043/ 430 32 50
MUDr. Viktor Kováčik Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš, 031 01 0903 532 683
MUDr. Peter Laurinc V. Spanyola 43, Žilina, 012 07 041/511 01 11
MUDr. Marián Lofaj Považská 12, Ružomberok, 034 01 044/ 438 22 95
MUDr. Ján Ľupták Doc. Kollárova 2, Martin, 036 01 043/ 420 33 03
MUDr. Juraj Mikuláš CSc. Hálkova 3, Žilina, 010 01 0903 376 360
MUDr. Roman Mráz Vojtecha Spanyola 43, Žilina, 010 01 041/511 01 11
MUDr. Ján Olexa V. Spanyola 43, Žilina, 012 07 041/511 01 11
MUDr. Ľudovít Ondruš Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš, 031 01 044/556 31 10
MUDr. Peter Pišček Palárikova 2311, Čadca, 022 01 041/433 12 45
MUDr. Peter Pištek Palárikova 2311, Čadca, 022 01 041/460 41 11
MUDr. Marián Pitka V. Spanyola 43, Žilina, 012 07 041/7632420
MUDr. Ján Poliak Vojtecha Spanyola 43, Žilina, 010 01 041/ 511 01 11
MUDr. Ladislav Poliak Moyzesova 1441, Čadca, 022 01 041/460 41 11
MUDr. Igor Sopilko Pavla Mudroňa 16, Martin, 036 01 043/ 400 73 21
MUDr. Juraj Svitač CSc. Vysokoškolákov 31, Žilina, 010 08 041/562 70 45
MUDr. Ján Švihra Doc. Pavla Mudroňa 16, Martin, 036 01 043/ 400 73 21
MUDr. Roman Tomaškin Červeného kríža 62/30, Námestovo, 029 01 043/552 28 85

Sexuológovia Žilinský kraj

Meno Adresa ordinácie Kontakt
MUDr. Beatrix Jezná A. Rudnaya 3606/100, Žilina, 010 01 041/ 723 34 75
MUDr. Alexander Mikitka Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín, 026 01 043/586 71 73
MUDr. Dezider Timko Nábrežie 4. apríla 1990, Liptovský Mikuláš, 031 01 044/552 52 60