Opýtajte sa lekára

Máte otázku a neviete, kde hľadať kvalifikovanú odpoveď?
Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., uznávaný lekár a odborník v oblasti zdravia Vám odpovie v našej poradni.

Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

je pedagogicky činný od roku 1990 v pre aj postgraduálnej výuke. Vychoval niekoľko doktorandov, pravidelne je oponentom/členom komisií habilitačných a inauguračných konaní rôznych fakúlt a univerzít SR.

V súčasnosti pôsobí na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici vo funkcii profesora, klinicky je činný ako prednosta II. Detskej kliniky SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Oblasti odborného záujmu: neonatológia, pediatria, pediatrická intenzívna medicína, infekčné choroby – ich prevencia a liečba.
Rád vám však poradí s akoukoľvek témou v oblasti zdravia.

Opýtajte sa:


Otázky a odpovede

Většina případů erektilní dysfunkce má původ ve více než jedné příčině. Jinými slovy, poruchy ztopoření dosti často vznikají vícefaktorově či multifaktoriálně. I u těch mužů, kde je erektilní dysfunkce dána hlavní příčinou organickou, možno říci tkáňovou, se při málo úspěšných pokusech o pohlavní styky zákonitě přidružuje individuálně různě veliká psychická nadstavba.

Je srozumitelné, že v případech dysfunkcí majících příčinu „čistě“ psychickou, tedy bez prokázaného podkladu organického, je možnost příznivého ovlivnění stavu poměrně nejsnazší. Pravděpodobnost, že pravidelné užívání některé z modalit produktu Zerex Vaši erektivitu zlepší, považuji (i s přihlédnutím k těmto souvislostem) za značnou až vysokou. Ostatně mezitím jste účinnost produktu Zerex asi už sám prověřil. Pro přesnost ještě připomínám, že Zerex není lék v pravém smyslu slova, nýbrž je to potravní doplněk tonizující sexuální funkce.

Václav Urbánek
Je vysoce pravděpodobné, že po léčbě nádorového onemocnění i nadále docházíte na odborné kontroly. (Souvislosti časové nejsou z Vašeho dotazu zřejmé.) Vůči užívání produktu Zerex v zásadě nemám žádné námitky. Avšak než si Zerex zakoupíte, seznamte prosím s tímto záměrem jmenovitě toho z Vašich ošetřujících lékařů v bydlišti, který byl a je o Vašem minulém i stávajícím zdravotním stavu nejpodrobněji informován.

Václav Urbánek
Dotaz jsem pochopil tak, že ztížení (opoždění až chybění) ejakulace u Vás v minulosti spíše nebývalo; a to by byla okolnost příznivá. K ovlivnění této poruchy žel neexistuje žádný lék působící specificky neboli přímočaře a cíleně. Nicméně doplněk stravy Zerex vyzkoušejte; trpělivě dle návodu využívejte alespoň jedno balení Zerex klasik a pak v návaznosti alespoň jedno balení Zerex ultragold. Z popisu účinků je Vám jasné, že rozhodně nebudete užívat Zerex extralong. Vaši poměrně vysokou častost pohlavních styků určitě snižte (alespoň na přechodnou dobu), nejlépe na cirka jen dva styky týdně; toto opatření by mohlo pomoci. Troška kávy, alkoholu a cigaret (jak píšete) tu poruchu nezpůsobuje.

Pracovní zátěž je těžké omezit, že, ale ty spousty vedlejších činností náležitě „proškrtejte“; nelze přece ve všem fungovat na 150 procent. Pro Vaši dvojici opatřete knihu profesora PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc., „Sexuální starosti a radosti“; pod vlivem této skvělé příručky i Vaše partnerka možná rozšíří repertoár sexuálních (párových) aktivit pro ni přijatelných. A vhodné je také vyzkoušet, zda se k nespecifické podpoře Vašeho ejakulačního reflexu osvědčí tablety Yohimbinu; ty Vám může na recept předepsat sexuolog, popřípadě kterýkoli lékař.

Václav Urbánek
Doplněk stravy Zerex určitě užívat můžete. Tím spíš, že formulaci Vašeho dotazu chápu tak, že zánětlivé onemocnění prostaty je časově už za Vámi a jinak že jste v zásadě zdravý člověk.

Václav Urbánek
Mám od Vás jen jednu jedinou informaci. Přesto se domnívám, že Zerex vyzkoušet a užívat můžete. Až si přípravek opatříte, ukažte jej prosím – včetně písemného složení – Vašemu stálému neurologovi, který o Vás pečuje po stránce základního onemocnění, tj. Parkinsonovy nemoci. Budu rád, když mi časem popřípadě napíšete, jakou jste se Zerexem učinil zkušenost.

Václav Urbánek
Zatímco v právním smyslu znamená panenství nepoškozený stav panenské blány neboli hymenu, ve významu přeneseném jde o chybění či naprostý nedostatek jakýchkoli sexuálních zkušeností ženy. (Totiž i pouhý erotický polibek může být chápán jako určitá sexuální zkušenost.) Většina lidí vnímá jako sexuální aktivitu především klasický pohlavní styk čili soulož.

Nabídka forem či podob lidského sexu je ovšem mnohem bohatší: hlazení, líbání, mazlení se, dotekové dráždění (stimulace) erotogenních zón těla a dokonce třeba i párové aktivity autoerotické.

Z odborného sexuologického hlediska a stejně tak svým osobním názorem nejsem zastáncem „slibu čistoty“ v podobě ústního či písemného prohlášení a rovněž tedy nejsem podporovatelem (mezinárodního) veřejného hnutí s názvem „Opravdová láska počká“.

Vzpomínám si, že právě takovéto postoje začaly být před cirka jedenadvaceti lety hodně zdůrazňovány zejména v USA, a to s argumentací filozofickou a náboženskou; třebaže tu je zapotřebí individuálně a do určité míry respektovat. Již sám název zmíněného hnutí však naznačuje, že v řadě případů může být ve hře nepřiměřená idealizace budoucího partnera (partnerky) a následně někdy i nedostatek tolerance vůči němu.

Jozefe, za nejpodstatnější pro celou záležitost pak považuji myšlenku, že touží-li mladí lidé uzavřít přirozeně manželství pokud možno celoživotní, pak by rozhodně neměl jeden druhého při vstupu do takového dlouholetého svazku (s odpuštěním) „kupovat coby zajíce v pytli“.

Jinými slovy, se sexuálními funkcemi a preferencemi  i  s takzvaným sexuálním scénářem  svého protějšku by vzájemně nevěsty a ženichové měli být předem dobře obeznámeni, a to jistěže nejen cestou rozhovorů. Proto předmanželské sexuální soužití  páru při vážné známosti doporučuji jakožto velmi vhodné a potřebné, ba takřka nezbytné.  

MUDr. Václav Urbánek, CSc.
Chci věřit, že krásný věk dvaceti roků nevnímáte jako nějaký hendikep pro zahájení párového sexuálního soužití. Jak rád bych já byl na Vašem místě - dvacetiletý! K podpoře sebevědomí mám pro Vás pět jednoduchých rad či zadání:

1. Napište si na list papíru, co všechno se Vám v životě už povedlo.

2. Též si napište přehled, kdy se Vám v komunikaci s lidmi – zejména pak s dívkami – (nadprůměrně) dařilo a takové situace si představově připomínejte, tedy jako kinofilm.

3. Formulujte si takzvanou cílovou větu, ta nutně musí být v přítomném čase, např. „V sexuální oblasti jsem úspěšný“. Tuto či podobnou (Vámi zvolenou) větu vyslovujte nahlas a rozhodným tónem mnohokrát (alespoň padesátkrát) během každého dne; s vizuální představou, že kvalitní pohlavní styk jste už uskutečnil.

4. Klidně partnerce předem sdělte, že intimních zkušeností nemáte mnoho.

5. S partnerkou předem promluvte o vhodné antikoncepční metodě; kondom mějte pro jistotu po ruce. – Ačkoli nějaké přeměřování penisu jistě není cílem, za dolní hranici „normy“ v jeho klidovém neboli měkkém stavu považujeme rozměry 60 x 22 mm.

Jenom pro zajímavost dodávám, že sexuologové znají i pojem „pravý mikropenis“; ten má rozměry malíčku dětské ruky.

Václav Urbánek
Z Vašeho výstižného popisu plyne, že je u Vás přítomna erektilní dysfunkce čistě psychogenního původu. Po několika částečně neúspěšných pokusech o pohlavní styk nebo dokonce po několika úplných selháních ztopoření Vámi uváděná nervozita, přesněji řečeno psychologická nadstavba, se vynořuje zcela zákonitě a může během dalších týdnů ještě narůstat. A máte pravdu - příroda nám přichystala zákon schválnosti: Čím více jsme krásou erotického protějšku fascinováni, čím více se naň citově navážeme, tím mohutněji naše tzv. „nejistota z očekávání“ může naši sexuální funkci (přechodně) ochromit. Pokud usoudíte, že je Vaše přítelkyně povahově schopna kvalitní empatie, neboli vcítění se do Vašeho rozpoložení, se vším se jí otevřeně svěřte. A požádejte ji a vysvětlete, že by záležitosti velmi prospělo po nějakou dobu upřednostňovat párové nekoitální sexuální aktivity směřující k orgasmu jejímu i Vašemu; neboli preferovat intimní mazlení a erotické hrátky bez vlastního tělesného spojení.

Klasické souloži se úplně vyhýbat nemusíte, ale prozatím ji ve Vašem párovém scénáři ponechte až na druhém místě jakožto „nepovinnou“ a jen když „bude příroda nakloněna“. A Zerex nepochybně užívat začněte: Nejdříve Zerex klasik jedno až dvě balení a poté (podle vývoje situace) nejspíš přejdete na Zerex ultragold. Pravděpodobnost, že se Vám sexuální soužití s touto atraktivní partnerkou postupně podaří vyladit k oboustranné spokojenosti, považuji za vysokou.

Václav Urbánek
Dušane, volba pohlaví dítěte jakožto součást plánovaného rodičovství je ovšem jen v částečné a nejisté míře možným cílem, nikoli tedy dosažitelným s určitostí.

Tradovaná opatření směřující k početí plodu mužského pohlaví: 1. koitální abstinence v období před ovulací (tj. před periodickým uvolňováním vaječné buňky z vaječníku), nechráněný pohlavní styk časovat pouze přímo na ovulační termín, 2. před stykem výplach pochvy roztokem jedlé sody (přibližně dvě polévkové lžíce sody do litru vody), 3. dosažení vyvrcholení u ženy buď současně s orgasmem manžela, anebo před orgasmem manžela, 4. hluboké zavedení pohlavního údu v pochvě v okamžiku výronu semene, 5. soulož zezadu neboli koitální poloha „a´ tergo“.

Podle očekávání zhruba opačného rázu jsou postupy zvyšující pravděpodobnost početí plodu pohlaví ženského: 1. v průběhu menstruačního cyklu ustat v pohlavních stycích dva až tři dny před ovulací, 2. před souloží výplach pochvy roztokem octa, tedy mírně(!) okyselujícím prostředkem (přibližně dvě polévkové lžíce octa do litru vody), 3. žena nemá dosáhnout orgasmu, 4. v okamžiku ejakulace jen mělké zavedení penisu v pochvě, 5. klasická koitální poloha „tváří v tvář“.

Jak známo, všechny výše uvedené rady vycházejí z předpokladu, že se spermie nesoucí chromozóm X svými vlastnostmi značně odlišují od spermií nesoucích chromozóm Y. Dovedným a systematickým uplatňováním a dodržením prezentovaného návodu prý zvýšíte pravděpodobnost kýženého neboli vámi preferovaného pohlaví zplozeného potomka z rovnovážných padesáti na osmdesát až pětaosmdesát procent. Což stojí za to.

Přese všechno jsem se v životě setkal s celou řadou rodin, posléze už téměř zoufalých, do kterých tvrdošíjně přilétají samé vrány, anebo naopak výhradně čápi.

MUDr. Václav Urbánek, CSc.
K jednoznačnějšímu posouzení Vašeho problému bych od Vás potřeboval o něco podrobnější informace:

Lze ejakulaci navodit cestou masturbace? Co té situaci říká Vaše partnerka? Kolik je Vám let? Co lze upřesnit o Vašem zdravotním stavu?

Obecně platí, že léčebně ovlivnit stav zvaný ejakulace opožděná a ve Vašem případě (dle Vašeho popisu) ejakulace chybějící, to vůbec není snadné. Existují dokonce případy, kdy se to nepodaří vůbec. Zachovejte si však jistou dávku optimismu. Pokud se Vám popřípadě podaří ejakulovat při účinné a současně šetrné masturbaci, snažte se pak podobný postup přenést do párové (nácvikové) situace s Vaší manželkou či přítelkyní. V tom směru ji požádejte o součinnost, bude-li ochotna.

Rozhodnete-li se pro originální potravní doplněk Zerex, ve Vašem případě preferujte jeho modalitu s názvem Zerex ultragold. (Zásady užívání včetně případných omezení  uvádím v rámci naší internetové poradny Zerex v článku MODERNÍ PODPORA SEXUÁLNÍHO ZDRAVÍ.)

Pokud by tyto postupy nevedly k úspěchu, pak se bez váhání objednejte do ordinace sexuologa (popřípadě urologa) poblíž Vašeho bydliště; ten provede podrobný rozbor, jehož důležitou složkou bude i tělesné vyšetření.

Václav Urbánek