Žena má väčšinou strach z vymedzovania hraníc a prijímania. Zvyčajne sa žena bojí toho, že bude požadovať veľa a partner ju odoprie, zavrhne, či v konečnom dôsledku nechá a odíde preč.

Odoprieť, zavrhnúť a opustiť bolí, pretože v hĺbke duše sa žena nesprávne domnieva, že si nezaslúži dostávať viac ako doposiaľ. Problém je i v ženskej domnienke, že nemá nárok byť milovaná a ľúbená. Všetko zhoršuje aj tá skutočnosť, ak bola žena v detstve týraná alebo bola iba svedkom takéhoto prejavu správania. O to viac je citlivejšia a presvedčenejšia v tom, že si nezaslúži prejav lásky a nie je schopná pochopiť svoj vlastný význam. Práve takýto pocit v hĺbke duše podnecuje strach.

Žena nie je primerane odvážna, aby definovala svoje požiadavky a potreby. Bojí sa partnerovho zamietnutia. Ak muž zo správania svojej partnerky vycíti, že ona neverí v jeho schopnosť vyhovieť jej potrebám a požiadavkám, pokladá to za odmietnutie jeho osoby a už nemá záujem.

Rozporuplným zostáva, že mužov a partnerov motivuje predovšetkým to, ak ich niekto potrebuje, avšak prosíkanie a žobranie ich úplne odrádza. Žena následne zle predpokladá, že partnera vystrašili jej požiadavky (potreby). Avšak skutočným dôvodom, prečo partner odišiel, či ju odvrhol, bolo jej zúfalstvo, nedôverčivosť a pochybnosť.

V prípade, že ženy a partnerky rýchlo nepochopia, že ich partneri vyžadujú dôveru a vieru v ich schopnosti, iba s ťažkosťami budú rozumieť odlišnosti medzi potrebou a žobronením. A čo to vlastne je tá „potreba“?

Potreba značí vystrieť ruku a poprosiť muža o podporu a tým mu dať najavo, že to istotne zvládne a dokáže. Muž to reálne aj uskutoční, nakoľko takéto správanie a dôvera ženy ho posilňuje a motivuje k lepším výkonom. Na druhej strane pojem „žobroniť“ značí beznádejne prosiť o podporu s vedomím, že ju aj tak nedostanem. Takýto postoj mužov odrádza a nepodporuje ich v správnom konaní.

V závere môžeme konštatovať, že pre ženy je náročné prejaviť, že niekoho potrebujú a o to náročnejšie prežívajú stavy, keď ich partner odmieta, či opúšťa. Rovnako je pre ženu veľmi náročné, ak musí byť podriadená inej osobe, či skupine osôb a následne byť nepovšimnutá a osamelá. V prípade, že si ju niekto nevšíma alebo u nej zlyhá, ženu to bolí o to viac, že sa tým dosvedčilo jej zlé presvedčenie o vlastnej menejcennosti. Toľko k učeniu prijímať a v našom ďalšom článku budeme hovoriť viac o učení dávať.