ZEREX - úprimná radosť dospelých
close
Pripravte sa na to, že ženy sú ako vlny
Vzťahy

Pripravte sa na to, že ženy sú ako vlny

Sebaúcta ženy rastie a padá ako vlna na mori…

V tomto článku začneme riešiť ďalšiu problematiku. Ako samotný názov tohto článku napovedá, budeme radiť ako sa pripraviť na to, že každá žena je ako vlna v mori.

Určite to poznáte, žena sa cíti výborne a príjemne, myslíte si, že sa už nič nemôže stať. Avšak opak je pravdou. Práve v tomto okamihu je na zenite a jej nálada sa náhle zmení. Jej vlna sa začína zmenšovať a padať smerom nadol ku dnu. Takéto klesanie je však prechodné a pominuteľné. V okamihu, keď narazí na úplné dno, nálada sa jej znova mení a začína sa cítiť oveľa lepšie. Jej vlna samočinne začína rásť smerom nahor k nebesám. Ak vlna rastie, vy budete cítiť, že vo vnútri tela má vaša partnerka dostatok lásky, aby ju mohla rozdávať ďalej. No pokiaľ vlna padá, začína pociťovať vnútorné prázdno a vyžaduje ju zaplátať väčšou dávkou lásky. Ak sa dostane na úplne dno, prichádza ten správny čas na citové upratovanie.

Pokiaľ žena zadržiavala nepriaznivé pocity alebo sa nepriznávala k svojej osobe s cieľom, aby počas rastu vlny bola schopná viacej ľúbiť a rozdávať lásku, presne pri padaní začína tieto nepriaznivé pocity prežívať intenzívnejšie a pochopí všetky nesplnené túžby. Žena je typická tým, že potrebuje hovoriť o problémoch, byť vypočutá a pochopená práve v tej chvíli, keď vlne prudko a neustále klesá smerom ku dnu.

Niektoré ženy a manželky rozprávajú, že im to pripadá, ako keby sa jednalo o voľný pád do temnej studne. Ak sa žena odvracia do svojej „studne“, úmyselne sa vnára do svojho podvedomia, do tmavých a nezreteľných pocitov. Náhle prežíva rozličné záhadné a tajomné emócie a zahmlené (neisté) pocity. Môže sa cítiť slabá a bezradná, pretože sa domnieva, že je iba sama, bez akejkoľvek podpory a opory. Len čo sa ocitne na samom dne spozná, že ju partner má rád a tiež ju aj ľúbi, pociťuje zlepšenie čo sa týka svojich pocitov. Aj keď ženin pád bol nečakaný a neplánovaný, žena sa pomerne rýchlo a pohotovo vzchopí a spamätá, aby dokázala vôkol seba rozdávať lásku a ľúbostné city. Sebaúcta žena rastie a padá ako vlna na mori. Ak sa ocitá až na samom dne, prichádza čas na citové upratovanie.

Pamätajte na to, že ženina schopnosť rozdávať a prijímať ľúbostný cit a lásku býva zvyčajne odzrkadlením jej aktuálnej sebaúcty. Pokiaľ nemá zo seba samej dobrý pocit, nebude schopná uznávať a vážiť si vás ako svojho partnera tak ako predtým. Ak sa ocitne na dne, nie je schopná zamerať pozornosť na niečo a obvykle koná nerozmyslene. Ak sa ženina vlna spojí s dnom, žena je viac citlivejšia a krehkejšia a okrem toho vyžaduje viac lásky. Pokiaľ nepochopíte tomu, čo vaša žena v takomto stave najviac vyžaduje, môžete mať neprimerané a neadekvátne potreby a žiadosti. Milí páni, čím skôr pochopíte tomu, že ženy sú ako vlny, raz sú hore, raz sú dole, tým skôr budete rozumieť tomu, čo najviac potrebuje. A tým skôr dokážete svojej partnerke vyhovieť, ak sa obráti na vás s akoukoľvek prosbou.