Tou najnáročnejšou úlohou pre mužov neustále zostáva vhodne si vysvetliť, čo žena hovorí o svojich pocitoch a dať jej vhodnú podporu a oporu. Naopak, pre ženy je zasa najnáročnejšie vhodne si vysvetliť mužove mlčanie a dať mu oporu.

Mlčanie mužov si ženy častokrát vysvetľujú po svojom a nevhodne...

Mlčanie mužov si ženy často vysvetľujú po svojom a to nevhodne. Veľmi často sa stáva, že v okamihu muž prestáva komunikovať a oddá sa mlčaniu. Na Venuši sa s takýmto správaním nikdy nestretli. Na začiatku sa žena domnieva, že muž nepočuje a náhle stratil sluch. Domnieva sa, že nepočul, čo hovorila a iba preto nedáva odpoveď. Muži a ženy totižto premýšľajú a spracúvajú správy skutočne rozdielne.

Ženy premýšľajú hlasno, oboznamujú so svojimi myšlienkami sústredených poslucháčov. Aj v súčasnosti ženy zisťujú, čo chceli povedať, až vtedy, keď o tom hovoria niekomu inému. Takýto proces voľného toku myšlienok a informácií a ich hlasitého vyjadrovania, jej napomáha oživiť intuitívne konanie. Jedná sa o normálny a užitočný proces.

Ibaže muži spracúvajú informácie a správy celkom odlišným spôsobom. Pokiaľ niečo povedia, musia spočiatku ticho premýšľať nad tým, čo práve začuli alebo prežili. Rozmýšľajú nad tým, ako čo najsprávnejšie odpovedia. Svoju odpoveď ako prvé sformulujú do správneho tvaru, no až potom ju povedia nahlas. Takýto proces trvá niekoľko minút, či niekoľko hodín. A z dôvodu spochybniť ženské konanie ešte viac, ak muž nemá k dispozícii dostatok podkladov, či správ, nereaguje vôbec.

Ženy musia pochopiť, ak muž je ticho a nerozpráva, je to ako keby rozprával nasledovné: „Ešte neviem odpoveď, no premýšľam nad ňou.“ Avšak ženy miesto toho chápu jeho konanie ako: „Neodpovedám ti, pretože mi na tebe nezáleží a budem ťa ignorovať. Nie je to pre mňa dôležité, o čom si hovorila a preto nebudem odpovedať.“

Ako bude reagovať žena na mužovo mlčanie, si povieme v ďalšom článku. Môžeme už teraz potvrdiť, že ženy si takéto mlčania muža vysvetľujú po svojom a väčšinou zle, nesprávne a nevhodne. A z toho následne potom môžu prameniť viaceré nezhody a spory v ich vzájomnom vzťahu. Ak budete poznať samotné reakcie žien na situácie, keď sú muži ticho a nerozprávajú, je šanca že sa vo svojom vzťahu takýmto vážnym problémom dokážete vyhnúť. Všetko však veľmi závisí od toho, ako sa k danému problému postavia obe pohlavia...