Zmocnenie sa svojho dychu...

Tak ako sme v úvode minulého článku o nose uviedli, dýchanie značí život, ibaže každý z nás samotnému dychu pripisuje veľmi málo záujmu. Mnoho z nás dýcha iba ústami, čo znamená plytké dýchanie. Pritom minimum z nás pri dýchaní využíva aj bránicu. A to môže byť problém. V prípade, že dýchate len ústami, do vašich pľúc prenikne málo kyslíka a na okysličovanie sa používajú len vrchné časti pľúc. Takýmto trendom pľúca nie sú naplno využité a nie sú vystavené účinkom čerstvého vzduchu naplno. Z toho pramení slabá odolnosť organizmu voči chorobám a tiež nízka životaschopnosť tela. Pokiaľ by ste sa nadychovali správne, krv bude celkom prekysličená a následne môže preniknúť až do mozgu, čím ho vzpruží a posilní. Takto sa dobre zvláda životná sila, ktorá namieri vašu myseľ k vyrovnanému a idylickému (pokojnému) stavu. Pokiaľ nastane situácia, že ste nahnevaní, vaše dýchanie je povrchné, zrýchlené a nepravidelné. V prípade, že ste v pokoji, či v hlbšom premýšľaní, váš dych je pokojný a pravidelný. Platí, že ak máte kontrolu nad dýchaním, môžete usmerňovať aj stav svojej vlastnej mysle. Len takto dokážete byť nachystaní na koncentráciu a na hĺbavé, či rozjímavé sústavné hlboké uvažovanie - meditáciu. Naša dobrá rada na záver. Pamätajte vždy na to, že premenlivé dýchanie samotnými nosnými dierkami napomáha vyčistiť hlavu i pľúca. Vdychovanie pachov a vôní, ktoré odovzdáva pokožka vašej partnerky (partnera), privádza jeden z najkrajších pôžitkov pravej lásky dvoch milujúcich sa osôb. Teraz vám už nič nebráni v tom, aby ste oddnes začali správne dýchať a naučili to svoju milú, či milovaného. Len takto dokážete získať ešte oveľa viac z vašej vzájomnej lásky.