Ďalšou v poradí odhaľovanou časťou nášho tela podľa Kámasútry budú uši.

Uši sú vraj tým zmyslom, ktorý vydrží zvyčajne najdlhšie...

Uši dávajú možnosť počuť každému ľudskému jedincovi. Vraj aj v tej poslednej chvíli ľudského jedinca je práve sluch tým zmyslom, ktorý slúži najdlhšie, až do samého konca života človeka. I keď človek nie je schopný vidieť, cítiť, chutnať, či nahmatať, aj v takomto prípade je schopný rozoznať známe hlasy svojich blízkych, ktorých mal najradšej počas života. Sluch sa zo všetkých zmyslov vyvíja ako prvý. Platí, že vnútorné ucho sa vytvára už od siedmeho dňa po počatí a približne v polovici piateho mesiaca dosahuje už konečnú veľkosť a podobu. Dieťa má znateľné skúsenosti so svetom zvukov a tónov. Počas deviatich mesiacov, keď sa nachádza dieťa v tele matky, má možnosť načúvať rôznym zvukom a tónom v jej bruchu, napríklad vychádzajúcich z tlkotu jej srdca, škvŕkania v žalúdku, či kvôli práci čriev a trávenia. Neskutočné množstvo zvukov, ktorým maličký tvor načúva a následne si ich zapamätáva. Pravidelné údery srdca značia rytmus života, pulz srdca vymedzuje každú chvíľu života až do poslednej chvíle a nežne vzbudzuje pozornosť na to, kde je možné nájsť stred vášho súkromného vesmíru. Prvotné zvuky, ako tlkot srdca alebo iné rozličné hudobné zvuky vo vnútri matkinho lona, značia pre dieťa prvú hudbu.

Hudba má silu naladiť dušu do širokej škály citov a pocitov, tiež od smútku a žiaľu až k radosti a potešeniu. V prípade, že vás hudba ovládne, unesie vás preč a vracia vás do istého šťastného stavu, keď vás lono matky ochraňovalo pred všetkým zlým a bolestivým, do času keď ste nemali žiadne starosti a zodpovednosť a všetko ste pozorovali iba pomocou zvukov. Hudba hneď od začiatku svojej existencie zohrávala veľmi významnú funkciu a to priamo v náboženskom živote. Zvelebovala, chválorečila, požehnávala, upozorňovala alebo trúchlila nad každým ziskom, či stratou.

V súčasnej dobe môžete jedným tlačidlom zapnúť hudbu skutočne z celého sveta, aby vás upokojovala, liečila, chránila pred stresom a trápením, či aby vám povzniesla ducha, či vás priviezla do ríše spomienok. Dnes je to naozaj jednoduché, ako sa liečiť hudbou a skutočne to platí, hudba naozaj dokáže liečiť ubolené srdce, či dušu. V prípade, že sa chcete naozaj sústrediť iba na seba samého, započúvajte sa do hudby večnosti. Zaveste na strom alebo na balkón blízko vašich okien zvonkohru, započúvajte sa so zatvorenými očami bitie dažďových kvapiek na strechu, nechajte sa unášať zavíjajúcim vetrom, či strhnúť búchajúcimi vlnami mora, či oceánu. Dajte si pri ucho morskú mušľu a započúvajte sa. Určite začujete ozvenu oceána, či búšenie vášho srdca. Znie to rovnakým spôsobom.

Mimochodom práve tento jarný čas môžete využiť rovnako pre seba. Môžete sledovať jarný spev vtákov, ktorý sa prebúdzajú ako kvety po zimnom spánku každé jedno ráno. Alebo keď sa preženie jarná, či letná búrka. Ideálne bude, ak si tento spev vtákov aj nahráte na dáke médium a vzápätí ho budete doma počúvať pri vhodnej príležitosti, ale najskôr asi počas zimného obdobia, kedy všetka príroda spí zimným spánkom, ako aj väčšina vtáctva odletela do letných krajín. Tento spev vtákov vás bude uisťovať v tom, čo raz musí prísť a zaručene aj príde. Nezabúdajte, ak budete vo vašom uponáhľanom živote načúvať zvukom našej prírody, v momente zaznamenáte pokoj a kľud, posilnenie a pocity spolupatričnosti s ďalekým vesmírom, ktorý je vysoko nad vami. Neskutočné, ako môže hudba napomôcť vášmu telu, životu a v neposlednom rade aj vzťahu, čiže nielen vám, ale aj ďalším ľuďom, s ktorými ste v dennodennom styku. Preto by bolo chybou na hudbu zanevrieť, ktorá sa ušami dostáva do celého tela. Pamätajte na to...