Ramená, ruky a dlane...

V nasledujúcom článku sa pristavíme tentoraz pri ramenách, rukách a dlaniach. Práve ramená a ruky sú druhými najvýraznejšími časťami ľudského tela, hneď po tvári. Človek ich využíva pri reči, počas rozhovoru bez slov, ako aj pri tancovaní, je možné s nimi dávať najavo široké spektrum pozitívnych, či negatívnych pocitov. Akceptovanie, či odmietnutie, uvítanie, či výstražné napomínanie, radosť, či smútok, triumf aj prehru môže ľudských jedinec prejaviť v jazyku rôznymi gestami. Po celom svete platí, že rukami sa požehnáva aj zavrhuje a položením rúk sa zabezpečuje prenos energie alebo sily. Ruky značia moc, silu a bezpečie. Okrem toho sú prostriedkom zabezpečujúcim spravodlivosť. Indický boh Bráhma býva znázorňovaný spolu so štyrmi tvárami a so štyrmi pažami. Takto sa zobrazuje jeho bezhraničná sila a jeho dosah kamkoľvek. Iný boh, boh Šiva má tiež veľký počet rúk víriace sa pri ňom, keď sa oddáva tancu. U Hindov sa smelosť a nebojácnosť vyznačuje zodvihnutou rukou, konkrétne s dlaňou obrátenou smerom dopredu a s prstami vystretými a smerujúcim nadol. Zavretá päsť s ukazovákom, ktorý mieri smerom hore, značí nebezpečenstvo. Úcta a žiadosť sa vyjadruje jednak rukami spojenými pri sebe a tiež vážnou meditáciou na kolenách s dlaňami, ktoré miera smerom hore. Myslite na to, že ťahavými a plynulými pohybmi ramien a rúk, poukazujete na vaše pocity a stavy. Tu je vhodným príkladom takzvaný „hadí tanec“, vďaka ktorému dosiahnete uvoľnenie pre svoje ramená a ruky. Jednoducho sa postavte, vzpriamte sa. Ruky majte otočené dlaňami smerujúcimi nadol. Ako prvými začnime hýbať ramenami, jednoducho nimi chvejte, rovnako ako keď vietor pohybujeme konármi stromov. Ponechajte celý pohyb, aby prechádzal od ramien až k dolnej časti tela, až pokiaľ nebudú ruky v jednej úrovni s telom a vy nadobudnete pocit, akoby ste boli bez akýchkoľvek kostí. Len takto dosiahnete uvoľnenie napätia a stresu v pleciach. Tie budú voľné a pokojné, zároveň zohriate a nie strnulé. V závere silno vypnite hrudník. Zodvihnite ramená a nechajte, aby si našli svoju polohu, výšku a tempo, takisto ako keby poletovali vetrom. Následne ich dajte dolu, nasajte vzduch do pľúc a ponechajte celé vaše telo naplniť sa životaschopnou energiou. Rovnako môžete využiť aj iné cvičenia na zlepšenie stavu, čo sa týka vašich ramien a rúk. Nebojte sa spoznávať samých seba každým dňom viac a viac...