V tomto článku sa naučíte, ako počúvať bez akýchkoľvek pocitov hnevu, či zlosti. Pokiaľ sa usilujete vyhovieť základným potrebám lásky svojej partnerky, dokážete to predovšetkým pomocou komunikácie.

Rady, ako počúvať bez hnevu...

Už aj v súvislosti s tým, čo sme uvádzali v našich minulých článkoch, komunikácia na Venuši je nesmierne významná. Pokiaľ ste ako muž naučení počúvať, práve vo chvíli, keď žena rozpráva o svojich pocitoch, môžete ju zasypať prejavmi pozornosti, porozumenia, rešpektu, vernosti, či odovzdanosti, ako aj chvály a uistenia. Jedným z najbežnejších problémov, s ktorými si ako muž častokrát neviete rady, keď svoju partnerku počúvate je, že sa obvykle rozčúlite, pretože pozabudnete na tú skutočnosť, že ženy sú z Venuše a z toho dôvodu rozprávajú rozdielne, ako vy. Preto sme sa rozhodli uviesť spôsoby, ako pamätať na tieto odlišnosti a rovnako uvedieme opatrenia, čo robiť v niektorých vzniknutých prípadoch s cieľom počínať si čo najlepšie.

Čo je potrebné si zapamätať:

 1. Zlosť vzniká predovšetkým na základe vášho nepochopenia ženinho pohľadu.
 2. Zapamätajte si, že pocity nemusia ihneď dávať význam. I kvôli tomu existujú a žena vyžaduje vaše zastúpenie.
 3. Pamätajte na to, že zlosť sa môže šíriť z vašej neistoty a pochybnosti. I keby sa partnerka v danom momente necítila lepšie, tým že ste jej naklonení a počúvate ju, veľmi jej to uľahčujete.
 4. Majte na mysli, že môžete rozumieť, i napriek tomu že nesúhlasíte. I v takomto prípade môžete byť dobrým poslucháčom.
 5. Nie je potrebné, aby ste všetkému rozumeli, aby bol z vás dobrý poslucháč.
 6. Pokiaľ vás partnerka veľmi rozčúli, je možné, že vám nedôveruje. Niekde v jej vnútri je ukryté dievčatko, čo sa bojí, že jej uškodíte. Vyžaduje vaše zastúpenie a láskavosť.  

Čo by ste mali robiť a čo zaručene nie:

 • A) Usilujte sa jej porozumieť. Neobviňujte ju z toho, že vás rozčúlila. Ona za to nemôže.
 • B) Dýchajte poriadne, no nehovorte nič! Uvoľnite sa! Zamyslite sa nad tým, ako by bolo vám, keby ste svet vôkol seba chápali ako ona. Neusilujte sa získať moc nad vzniknutou situáciou.
 • C) Neviňte ju za to, že jej vaše návrhy nezaberajú. Môže sa cítiť lepšie, ak nevyžaduje rady a návrhy? Nenúkajte jej riešenia a návrhy.
 • D) Pokiaľ chcete povedať iný názor, vyčkajte, pokiaľ žena dokončí monológ, zopakujte jej názor a následne povedzte ten svoj. Nestupňujte svoj tón hlasu.
 • E) Prejavte stav, že nechápete, ale usilujete sa pochopiť jej predložené slová. Zoberte na seba zodpovednosť a buďte chlap. Neviňte partnerku, nedávajte najavo, že nie je možné porozumieť jej slovám a usilujte sa jej za každú cenu porozumieť.
 • F) Nepodporujte hádku. Vyčkajte, pokiaľ sa žena utíši a porozprávajte sa po chvíli. Môžete využiť aj techniku intímneho osobného listu, ktorú by sme radi tiež niekedy predstavili v rámci nášho magazínu v našich článkoch.