Aj muži sa potrebujú uvoľniť od stresu a napätia a to po svojom...

Ak muž zažíva stresové napätie, uchýli sa do jaskyne svojho rozumu a zameriava sa na riešenie vzniknutého problému. Zvyčajne sa oddáva najvážnejšiemu, či najťaživejšiemu problému. Platí, že na istý čas zabúda na všetko iné, pretože sa celkom zameriava na riešenie jediného problému. Ďalšie problémy zákonite posúva na potom, nakoľko je potrebné vyriešiť ten najpálčivejší problém. V takomto štádiu býva muž ľahko zabúdajúcim, nesústredeným a nepozorným, rovnako aj ľahostajným, nič ho nezaujíma. Ak sa práve vtedy s ním jeho partnerka zhovára, vyzerá to tak, ako keby ju počúval len na päť percent a zvyšok pozornosti venuje práve vzniknutému problému. Muž je nesústredený, neustále myslí na problém s vedomím, že sa mu podarí nájsť vhodné želateľné riešenie. Čím ďalej samotnú vypätú situáciu prežíva, tým viac sa sústredí na daný problém.

V tomto stupni nedáva svojej partnerke toľko času a dobrých emócií, ako predtým, keď bol v normálnom stave. Bezmocne sa prizerá, ako celý problém ovplyvňuje jeho celkový výkon a výsledky. Ale v prípade, že nájde želateľné riešenie, v okamžiku sa mu podarí zbaviť ťaživých psychických a fyzických pocitov a ako iniciatívny partner vychádza zo svojej jaskyne, do ktorej vliezol na začiatku vzniku problému. Samozrejme, ak sa mužovi nedarí problém vyriešiť úspešne, naďalej zostáva vo svojej jaskyni s tým, že neustále bude vyhľadávať najvhodnejšie riešenie. S cieľom aspoň dočasného vyslobodenia sa z nej, usiluje sa riešiť malé problémy. Popritom sleduje televíziu, šoféruje auto, venuje sa športu, číta knihu alebo noviny, atď. .

Ľubovoľná aktivita, ktorej realizácia vyžaduje len spomínaných päť percent pozornosti, mu napomáha nemyslieť na najpálčivejšie problémy a vychádza z jaskyne. Na nasledujúci deň má možnosť opäť sa zamerať na problémy a samozrejme úspešnejšie a efektívnejšie. Najlepšie bude, ak si to predstavíme na nasledovných príkladoch.

Príklady

Hociktorý muž často číta noviny alebo časopisy s cieľom zabudnutia na problémy. Pri takomto čítaní nie je vystavený problémom dňa, ktoré ho sužujú. Používa pre svoju potrebu päť percent voľnej kapacity vlastnej pozornosti, ktorú nezameriava na pracovné problémy, vyjadruje názory a objasňuje všetky svetové problémy. Čím ďalej sa viac a viac dostáva do hĺbky samotných správ a zabúda na osobné problémy. Len takto dokáže preniesť pozornosť z pracovných problémov a uvoľniť sa z nich, respektíve zo vzniknutého a pretrvávajúceho napätia. Tým získava čas pre svoju rodinu a blízkych.

Iný muž môže sledovať v televízii alebo na internete hokejový zápas s cieľom zabudnutia na stres a uvoľnenia sa. Upriamuje pozornosť na svoje milované hokejové mužstvo a jeho hrdinov a tým zabúda na pracovné problémy, ktoré ho stresujú vo veľkej miere. Počas sledovania športového podujatia a aj na jeho konci nadobúda presvedčenie, že sa mu darí úspešne vyriešiť jeden zo všetkých problémov. Ak jeho mužstvo zvíťazí, má radosť z tohto veľkého úspechu. V prípade, že mužstvo prehráva, považuje to za svoje nešťastie.

Z uvedeného vyplýva, že oboje výsledky napomohli tomu, aby sa muž odreagoval od všetkých reálnych problémov, ktoré ho zaťažujú a spôsobujú stresové stavy a stavy napätia. Pre väčšinu mužov je možné sa uvoľniť a oslobodiť od sužujúcich každodenných problémov spôsobom sledovania športových podujatí, či správ, nejakou inou udalosťou alebo filmovým zážitkom. Takto dosahujú aj očakávané zníženie stresových a vypätých stavov, kedy im býva najťažšie, ale nielen im, ale aj ich partnerkám a ďalším rodinným príslušníkom. A to môže spôsobovať nemalý problém vo vzájomných vzťahoch. Preto sme sa snažili, aby o situáciách, kedy sa muž odchádza do jaskyne svojej mysle vedeli a mohli sa so svojimi problémami vyrovnať lepšie, ako to robia mnohí a nesprávne. Veľa šťastia.