V rámci riešenia vzťahov postúpime znova o krok vpred a začneme riešiť novú oblasť s názvom „Ako by ste sa mohli vyvarovať škriepkam, či hádkam“.

Pochopte to už raz a navždy - ste z odlišných planét...

Je viac než isté, že budete súhlasiť s tým, že vo vzájomných vzťahoch je snáď najnáročnejšie prekonať spory a konflikty. Pokiaľ ľudia voči sebe protestujú, ich rozhovory sa môžu rýchlo zmeniť na konflikty (spory) a tie následne na ešte intenzívnejšie rozpory. Náhle sa prestávate baviť kamarátskym spôsobom a automaticky si začnete škodiť navzájom. Vaša komunikácia je plná prejavov nesúhlasu, autoritatívnych spôsobov, nesúhlasu a neistoty. Obe pohlavia, ktoré si takto vzájomne škodia, neúmyselne narúšajú a kazia aj svoje vzájomné vzťahy.

Ako sa vyvarovať škriepke vo vašom vzťahu

Najvýznamnejším stavebným prvkom vzťahu je komunikácia, avšak hádky môžu vystupovať ako veľmi rozvratne, ba priam až ničivo. Čím viac ste ako partneri bližšie k sebe, tým jednoduchšie dokážete jeden druhého raniť a zarmútiť.

Mnohí terapeuti, ktorí sa zaoberajú riešením vzájomných vzťahov oboch pohlaví, odporúčajú partnerom, aby sa nepodporovali v hádkach. Ak medzi ľuďmi nie je sexuálny vzťah, nie je náročné pri škriepke, či rozhovore udržať objektívnosť a neutralitu. Ale pokiaľ sa škriepia ľudia, medzi ktorými vznikla citová a predovšetkým sexuálna spojitosť, tí všetko berú veľmi osobne a citlivo.

Dobrou radou pre vás by malo zostať: Nikdy sa nehádajte. Skôr sa zamerajte na diskusiu o pozitívach a negatívach predmetnej veci.

Usilujte sa jednať, no neškriepte sa. Človek dokáže byť milý, priamy, ba aj dať najavo nepriaznivé pocity, no nemusí sa kvôli tomu škriepiť. Niektoré dvojice sa škriepia neustále a ich láska sa následne vytráca z ich vzťahu. Avšak na druhej strane sú ľudia, ktorí zadržiavajú svoje reálne pocity a túžby, len aby obišli ťažkosti a škriepku. No i výsledkom zadržiavania reálnych citov je rovnako koniec lásky a v konečnom dôsledku neskôr aj vzťahu. Prvá možnosť predstavuje medzi partnermi „aktívnu“ vojnu, no pri tej druhej ide o takzvanú „studenú“ vojnu.

I napriek tomu, že súhlasíte s partnerom, nedáte to najavo a hádate sa ďalej...

Pozrime sa teraz detailnejšie na to, k čomu dochádza pri hádke. Pokiaľ nepochopíte, že medzi oboma pohlaviami sú odlišnosti a rozdielnosti, jednoducho sa ocitnete v škriepke, či hádke, pri ktorej neuškodíte iba partnerovi, ale v konečnom dôsledku aj sebe. Pokiaľ sa vzájomne rozprávate primerane a s láskou, škriepka nemá potom vo vašom vzťahu šancu.

Odlišnosti a spory vám neubližujú natoľko ako spôsob, akým ich interpretujete. V dokonalom prípade škriepka nemusí bolieť. Môže sa jednať o rozhovor, v rámci ktorého dáte najavo svoje odlišné hľadiská. Je to normálne, že občas sa v každom vzťahu objavia rozdielne názory. Ibaže prax vás neustále presvedčuje o tom, že viacero dvojíc sa škriepi pre jednu vec a o niekoľko minút sa začnú škriepi pre metódu, akým to robia. Ľudia si nenáročky škodia. Platí, že z nevinnej hádky nakoniec všetko prerastie do kritického rozporu.

Stačilo by iba viac porozumenia a ničomu takému by nikdy nemuselo prísť. Vy ako partneri nechcete akceptovať, či porozumieť tomu, čo chce ten druhý partner predovšetkým kvôli jeho hľadisku. Priaznivé vyriešenie sporu potrebuje, aby ste do svojho hľadiska začlenili aj pohľad partnera. Ibaže toto môžete docieliť len v takom prípade, ak z jeho strany pociťujete ocenenie a rešpekt. Pokiaľ je partnerova pozícia odmietavá a nevhodná, vaša sebaúcta by sa trápila, ak by ste akceptovali jeho pohľad.

Ako sme už naznačili vyššie v tomto článku, viacero partnerov sa začne škriepiť pre jednu vec a o niekoľko minút sa škriepia zase kvôli metóde, akou to robia. Pokiaľ budete čím viacej bližšie k vášmu partnerovi, tým bude pre vás náročnejšie nestrannejšie vypočuť jeho prístup a nereagovať na jeho nepriaznivé pocity. Ihneď sa začínate obraňovať, aby ste nepociťovali, že ste hodní jeho nepozornosti, či protestu. I napriek tomu, že vaše predstavy sa zhodujú s tou partnerovou, nedáte to najavo a radšej sa škriepite i v ďalších dňoch.

Odporúčanie na záver

V závere článku vám odporúčame, aby ste si zvolili zlatú strednú cestu. Pokiaľ budete vždy pamätať na to, že ste z odlišných planét a budete rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, môžete uniknúť škriepkam, či hádkam. No zároveň nemusíte zadŕžať svoje nepriaznivé pocity, opačné úsudky a mienky, ako aj želania, či túžby.