Pochopte to už raz a navždy - ste z odlišných planét...

V rámci riešenia vzťahov postúpime znova o krok vpred a začneme riešiť novú oblasť s názvom „Ako by ste sa mohli vyvarovať škriepkam, či hádkam“. Je viac než isté, že budete súhlasiť s tým, že vo vzájomných vzťahoch je snáď najnáročnejšie prekonať spory a konflikty. Pokiaľ ľudia voči sebe protestujú, ich rozhovory sa môžu rýchlo zmeniť na konflikty (spory) a tie následne na ešte intenzívnejšie rozpory. Náhle sa prestávate baviť kamarátskym spôsobom a automaticky si začnete škodiť navzájom. Vaša komunikácia je plná prejavov nesúhlasu, autoritatívnych spôsobov, nesúhlasu a neistoty. Obe pohlavia, ktoré si takto vzájomne škodia, neúmyselne narúšajú a kazia aj svoje vzájomné vzťahy. Najvýznamnejším stavebným prvkom vzťahu je komunikácia, avšak hádky môžu vystupovať ako veľmi rozvratne, ba priam až ničivo. Čím viac ste ako partneri bližšie k sebe, tým jednoduchšie dokážete jeden druhého raniť a zarmútiť. Mnohí terapeuti, ktorí sa zaoberajú riešením vzájomných vzťahov oboch pohlaví, odporúčajú partnerom, aby sa nepodporovali v hádkach. Ak medzi ľuďmi nie je sexuálny vzťah, nie je náročné pri škriepke, či rozhovore udržať objektívnosť a neutralitu. Ale pokiaľ sa škriepia ľudia, medzi ktorými vznikla citová a predovšetkým sexuálna spojitosť, tí všetko berú veľmi osobne a citlivo. Dobrou radou pre vás by malo zostať: Nikdy sa nehádajte. Skôr sa zamerajte na diskusiu o pozitívach a negatívach predmetnej veci. Usilujte sa jednať, no neškriepte sa. Človek dokáže byť milý, priamy, ba aj dať najavo nepriaznivé pocity, no nemusí sa kvôli tomu škriepiť. Daktoré dvojice sa škriepia neustále a ich láska sa následne vytráca z ich vzťahu. Avšak na druhej strane sú ľudia, ktorí zadržiavajú svoje reálne pocity a túžby, len aby obišli ťažkosti a škriepku. No i výsledkom zadržiavania reálnych citov je rovnako koniec lásky a v konečnom dôsledku neskôr aj vzťahu. Prvá možnosť predstavuje medzi partnermi „aktívnu“ vojnu, no pri tej druhej ide o takzvanú „studenú“ vojnu. V závere článku vám odporúčame, aby ste si zvolili zlatú strednú cestu. Pokiaľ budete vždy pamätať na to, že ste z odlišných planét a budete rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, môžete uniknúť škriepkam, či hádkam. No zároveň nemusíte zadŕžať svoje nepriaznivé pocity, opačné úsudky a mienky, ako aj želania, či túžby.