Existujú situácie, keď muž jednoducho nemá záujem prehovoriť...

Bol raz jeden pár, muž a žena a tí žili spolu už dvadsať rokov. Žena požadovala rozvod a muž nechcel o tom ani počuť, chcel pokračovať v manželstve. Žena vravievala: „Ako môže každého presviedčať, že chcem pokračovať v manželstve? Neľúbi ma. Nič už ku mne nepociťuje. Ak vyžadujem rozhovor, on vždy odchádza preč. Je odmeraný a bez citov. Dvadsať rokov nedával najavo žiadne city. Nechcem mu odpustiť. Nezostanem už dlhšie v tomto vzťahu. Som už vyčerpaná z neustálych pokusov nútiť ho, aby sa otvoril pre mňa, rozdelil sa so mnou o city.“ Musíme uznať, že žena vôbec nevedela, ako podporovala svojím správaním ich problémy. Domnievala sa, že iba manžel môže za všetko. Bola si vedomá toho, že všetko robila pre dôvernosť ich vzťahu, obojstranné rozhovory a komunikáciu, pokým partner celých dvadsať rokov odporoval. Vo chvíli, čo začala navštevovať semináre o riešení problémov vo vzťahoch muža a ženy, dozvedela sa o takzvanom „gumičkovom efekte“. Odvtedy ronila slzy odpustenia a zistila, že jeho problém bol v skutočnosti ich spoločným problémom. Spoznala, ako aj ona podnecovala svojím konaním jeho vznik. Žena znova prehovorila: „Pamätám si na prvý rok v manželstve. Ak som začala priamo rozprávať o svojich pocitoch, manžel v tej chvíli odišiel preč. Domnievala som sa, že ma neľúbi. Keď sa to neustále opakovalo, kapitulovala som a nevládala som ďalej. Nechcela som, aby mi znova ukrivdil. Nepoznala som, že iné dni by ma bol vypočul. Nedala som mu tú možnosť. Zatvorila som sa sama do seba aj ja a požadovala som, aby sa ako prvý otvoril práve on.