Jednostranný rozhovor...

Ženine rozhovory boli vo väčšine prípadov jednostranné. V prvom rade sa snažila donútiť svojho manžela hovoriť tak, že mu predostierala veľké množstvo otázok. Následne, ešte predtým ako povedala všetko, čo uznala za vhodné, ju rozčúlili jeho strohé odpovede. Vo chvíli keď hovorila o svojich osobných pocitoch, bolo to zakaždým to isté. Rozčuľovala sa na to, že manžel je málo otvorený a priamy, že ju neľúbi a nemá záujem sa rozdeliť o city. Jednostranný rozhovor prebieha asi takto: ŽENA: Ako si sa v dnešný deň mal? MUŽ: Dobre. ŽENA: Čo sa udialo? MUŽ: Nič neobvyklé. ŽENA: Čo by si chcel robiť cez tento víkend? MUŽ: Mne je to jedno. Čo chceš robiť ty? ŽENA: Chceš, aby som pozvala priateľov k nám? MUŽ: Čo ja viem... Nevieš, kde je program televízie? ŽENA: (Rozčúlená) Z akého dôvodu sa so mnou nerozprávaš? MUŽ: (Začudovane mlčí) ŽENA: Ľúbiš ma? MUŽ: Samozrejme. Veď som si ťa zobral. ŽENA: Ako ma môžeš ľúbiť? Nikdy sa nerozprávame. Ako tu môžeš sedieť a byť ticho? Už ti na ničom nezáleží? V tejto chvíli muž zvyčajne vstal a odišiel von sa prejsť. Keď sa vrátil, choval sa normálne, ako keby sa nič neudialo. Žena sa rovnako chovala, ako keby bolo všetko v poriadku, no vnútorne a citmi sa vzdialila. Chovala sa ako milá manželka, avšak vo svojom vnútri prežívala obrovské napätie a vzdor. Po istej dobe žena konala ako predtým a rozprávala rovnako jednostranne o manželových pocitoch. Po dvadsiatich rokoch hromadenia argumentov, že ju muž už neľúbi, nemala záujem aj naďalej niesť málo intímnej a dôvernej blízkosti zo strany jej manžela.