Ďalšom oblasťou riešenia vzťahov medzi mužmi a ženami bude to, že hovoríme rozličnými jazykmi. Ako sa Marťania a Venušanky uvideli po prvý raz, v ich vzájomných vzťahoch sa vyskytli rôzne problémy, ktorých existenciu pociťujeme aj v súčasnej dobe. Lebo tým, že zistili existenciu istých odlišností medzi sebou samými, boli schopní tieto problémy riešiť a eliminovať. Primárnou záhadou ich úspešnosti pri riešení, bola pôsobivá komunikácia. Boli schopní spoločne komunikovať z toho dôvodu, že rozprávali rozličnými jazykmi. Ak vznikli problémy, vyhľadali tlmočníka. Všetci poznali, že obyvatelia Marsu a obyvateľky Venuše rozprávajú rôznymi jazykmi a preto, keď vznikol konflikt, neodsudzovali jeden druhého a tiež sa nehádali. Pre lepšie dorozumenie používali frazeologický slovník. A keď ani ten nepomohol, obrátili sa s problémom na tlmočníka. Jazyk Marťanov aj Venušaniek bol síce plný totožných slov, no metóda používania im dodávala odlišný význam. Ich prejavy boli obdobné, no mali rozdielne významy. Spory a hádka boli skoro dennodenné. Ak nastal problém v komunikácii, všetci sa domnievali, že ide iba o jazykové nedorozumenie a boli uistení, že s trochou pomoci si budú kvalitnejšie rozumieť. Vzájomne si verili a tiež mali v úcte jeden druhého. Tieto atribúty v dnešných vzájomných vzťahoch často absentujú, alebo ich je možné nájsť iba s obrovskými ťažkosťami. Môžeme konštatovať, že tlmočníkov vyhľadávame aj v súčasnosti. Muži a ženy totižto iba málokedy myslia rovnako, napriek použitiu totožných slov a výrazov. Ukážeme si to na príklade. Ak žena povie: „Mám pocit, že ma nikdy nepočúvaš,“ pritom nečaká, že slovko nikdy bude ponímané doslovne. Použitím tohto slova chce poukázať na svoj aktuálny stav nespokojnosti a hnevu. Nemožno to chápať ako skutočnú správu. Ak by to muž chápal ako reálnu informáciu pre neho, mohol by nastať problém. Veď aj prečo nie, lebo každý muž si myslí, že ženu dostatočne počúva. Tak prečo mu to ona vôbec hovorí? Čo viac ešte od neho chce? Akoby mohol ešte viac počúvať? Veď sa to inak už nedá. Takto by mohol reagovať každý muž. Z takýchto následných reakcií je iba otázkou  času, kedy nastane problém, respektíve spor, či hádka. Preto považujeme za prínosné, ak si povieme dačo viac, ako takýmto správam lepšie porozumieť a predchádzať následným nedorozumeniam. Na vyslovenie vlastných pocitov, ženy využívajú básnické výrazy a rozličné metafory a zovšeobecnenia. Muži takéto spojenia potom zvyčajne ponímajú doslova. Tým že nechápu pravému významu, obyčajne potom konajú nevhodným spôsobom. Ako, to sme si už povedali v ďalšom článku desať najčastejších nesprávne chápaných sťažností.