Dnešné ženy sú čoraz viacej vyčerpávané z toho, že musia len dávať...

Dávať príliš veľa pôsobí vyčerpávajúco a namáhajúco. Venušanky vzdorovali depresívnemu stavu tak, že sa vzájomne počúvali a oboznamovali sa tak so svojimi problémami. Práve tým, ako sa zhovárali, odhalili často aj dôvod pretrvávajúcej depresie. Už boli čoraz viac unavené z toho, že iba dávali a rozdávali. Nesúhlasili už s takým stavom, že neustále niesli záťaž zodpovednosti a z toho vyplývajúcich dôsledkov. Túžili uľaviť si a nechať všetko aj na ostatných s cieľom, aby sa niekto staral teraz o nich. Boli už vyčerpané z toho, že sa rozdeľovali so všetkým s ďalšími osobami. Chceli s takýmto životom rýchlo skoncovať, lebo ich už nenapĺňal. Je pravdou, že na Venuši vládla filozovia „prehra verzus výhra,“ čo značilo, že „Ja prehrám, aby si ti dokázala vyhrať.“ Pokiaľ sa všetky obyvateľky Venuše zasľúbili pre druhé, starali sa o ne. Ibaže takýto život žili Venušanky celé stáročia a už ich to unavovalo, ustavične sa starať o niekoho a rozdeľovať sa so všetkým s ostatnými. Túžili, respektíve chceli akceptovať novú filozofiu typu „výhra verzsu výhra.“ Aj v súčasnosti sú viaceré ženy vyčerpané ustavičným dávaním. Vyžadujú oddych a odpočinok v dnešnom uponáhľanom svete. Mať viac času pre seba. Túžia mať po svojom boku niekoho, partnera, ktorý im opätuje city a nebudú sa musieť stále iba o neho starať. Práve Marťania týmto ich  požiadavkám vyhovujú stopercentne. V tejto fáze sa Marťania priúčali dávaniu a Venušanky zase boli nachystané naučiť sa prijímať. Po rokoch spolužitia sa Venušanky museli naučiť prijímať a Marťania zase dávať. Takúto premenu ľudia zvyčajne prežívajú v čase úplného vývinu. Mladá žena je viac pozornejšia a všímavejšia donášať nezištné konanie v prospech iného a vyhovovať mužovým túžbam. Mladý muž je opätovne viac zadívaný do seba a neberie ohľad na požiadavky ostatných. Ak sa žena stane dospelou, pochopí, že sa veľmi podriaďovala mužovým požiadavkám a na seba zanevrela. Ak sa muž stane dospelým, pochopí, ako môže posluhovať aj druhým a preukazovať im viac rešpektu a času. Muž v celom procese dospievania postupne odhaľuje, že sa dokáže sčasti vzdať seba samého, no najväčší zvrat nastáva u neho v tom, že pochopí, ako môže dávať iným. Rovnako aj žena zažíva v procese dospievania nové smerovanie v dávaní, no najviac sa musí naučiť určiť si presné hranice, na základe ktorých bude aj prijímať, nie iba dávať. V tomto smere ak si každá žena uvedomí, že dávala veľmi veľa, hrozí, že zo svojej nespokojnosti bude obviňovať svojho partnera. Cíti nespravodlivosť, že dáva viac, ako dostáva. Ak nastane aj u vo vašom vzťahu takýto problém, tak žena si musí uvedomiť, že ak chce skvalitniť vzájomný vzťah s partnerom, musí si priznať vlastný podiel na vzniku problémov. Ak žena dáva priveľa, nemala by z toho viniť svojho partnera. Rovnako aj muž, ktorý dáva v menšom množstve, nemal by partnerke dávať vinu za to, že je voči nemu nepriaznivo naladená. Musí si každý z nás uvedomiť, že v žiadnom prípade nie je účinné váľanie viny jeden na druhého. Takéto správanie nie že zlepší vzťahy vo vašom partnerskom zväzku, ale práve ešte viac naruší ich  existenciu a fungovanie. Vyzdvihujeme ako riešenie porozumenie, náklonnosť veriť, prítomnosť a oporu, nie váľanie viny jeden na druhého. Prejavte účasť a podporu, i keď partnerka o to nežiadala, vypočujte si ju a pomôžte jej oživiť dôveru a otvorenosť tak, že spravíte pre ňu pár drobností, ktoré ju potešia a uistia v tom, že vám na nej záleží.