Ako počúvať bez obviňovania...

Dodávanie odvahy mužovi, uisťovanie, že to nie je jeho chyba však je v poriadku iba vtedy, ak žena reálne nedáva vinu za niečo, nevyjadruje nesúhlas, ani neodsudzuje. Pokiaľ napáda a atakuje, mala by sa o svojich stavoch a pocitoch rozprávať s niekým iným. Mala by počkať, kým zase získa naspäť stratenú rovnováhu a až následne by mala osloviť partnera. So svojimi osobnými nevhodnými stavmi a pocitmi by sa mala zveriť niekomu, na koho sa nezlostí, kto jej dodá síl a podporí ju, pretože práve toto je teraz pre ňu najdôležitejšie. Po čase, keď sa jej stav zlepší a je už pokojnejšia a lepšie naladená a schopná nehnevať sa, môže sa zveriť aj partnerovi. Síce neskôr, ale budeme sa venovať v našom magazíne aj komunikácii nepríjemných pocitov. Ale na to si budete musieť ešte istý čas počkať. Muž častokrát žene pripomína, že ho vinní za niečo, pričom ona celkom bez viny hovorí o svojich problémoch. Takéto správanie spôsobuje rozvrat v samotnom vzťahu a po dlhej dobe takýchto prejavov môže vzťah viesť až k zániku, či rozpadu (rozvodu). Vhodné je zamyslieť sa nad týmto konaním, najlepšie na základe nasledovného príkladu, kedy žena vraví: „Neustále iba pracujeme, pracujeme a pracujeme. Už sa nevieme ani zabávať. Si hrozne vážny.“ S ľahkosťou každý z nás pochopí, samozrejme aj samotný muž, že ho žena vinní za tento stav. I keď má muž takýto pocit, vhodným odporúčaním zostáva, aby sa nebránil a nereagoval takto: „Mám pocit, že ma obviňuješ.“ Vhodnejšou jeho reakciou by bolo: „Ak vravíš, že som vážny, je náročné to stále počúvať. Chceš povedať, že mojou vinou sa už nedokážeme ani zabaviť?“ Alebo ďalšou alternatívou je nasledovná reakcia: „Ak vravíš, že som prísny a neveselý, čiže nedokážeme sa zabaviť, sužuje ma to. Chceš povedať, že je to všetko iba moja vina?“ Komunikáciu môžeme odľahčiť i tak, že dáme žene možnosť úteku, respektíve vybočenia od problému. Muž môže povedať toto: „Domnievam sa, že ma obviňuješ z toho, že veľa pracujeme. Je to pravda?“ Alebo môže povedať: „Ak hovoríš, že sa už nedokážeme zabaviť a ja som veľmi prísny a neveselý, domnievam sa, že z tohto stavu viníš mňa. Skutočne si to myslíš?“ Úplne všetky interpretované odpovede sú úctivé a pozorné voči žene. Umožňujú jej oslobodiť muža od stavov a pocitov viny. Ak povie: „No nie, ja predsa netvrdím, že je to všetko tvoja vina.“ Partner asi zažije uvoľnenie, ak mu to žena povie. V ďalšom článku si povieme viac o ďalšej možnosti, ako počúvať bez obviňovania.