Ako počúvať bez obviňovania...

Nasledujúcou prospešnou možnosťou v rámci počúvania bez obviňovania, je pamätať na to, že žena má právo na nedobrú náladu a ak dostane zo seba všetky nepríjemnosti, bude sa cítiť už lepšie. Ak si to muž uvedomí a pochopí to, dokáže sa uvoľniť a počúvať bez toho, aby jej slová prenášal na svoju osobu. Práve toto žena zakaždým veľmi ocení, najmä ak vyžaduje ponosovanie. Len čo sa muž naučí vhodne počúvať a vykladať ženine stavy, či pocity, komunikácia sa rapídne zlepší. Ako každé jedno umenie, aj umenie počúvať si vynucuje prax. Zakaždým, keď príde muž domov, mal by vyhľadať svoju partnerku a mal by sa spýtať, aký mala deň. Len takto sa dokáže zdokonaliť a zlepšiť v samotnom umení počúvať. Ak je rozladená, či pobúrená, alebo dokonca mala ťažký deň, spočiatku muž môže mať pocit, že ho vinní za tento stav. Pre muža je najnáročnejšie nebrať jej slová príliš osobne a vzťahovať ich na seba, respektíve nemožno si pripustiť nevhodné pochopenie jej slov. Neustále si musí opakovať, že muž a žena hovoria rozličnými jazykmi. Ak sa však muž spýta aj ďalej: „A čo sa ešte prihodilo?“ Môže takto zistiť, že partnerku trápiasužujú mnohé iné veci. Postupne môže zistiť to, že nie je zodpovedný za jej nespokojnosť. Po chvíli, keď žena začne prejavovať a dávať najavo uznanie svojmu mužovi za to, že sa snaží ju počúvať, i keď by bol z časti aj zodpovedný za jej nespokojnosť, žena aj tak začína prejavovať navonok väčšiu vďačnosť a lásku. Schopnosť počúvať je pre muža dosť významná, i keď niekedy sa stáva, že aj muž býva dostatočne podráždený a rozladený, že neporozumie vhodne slovám ženy. V takýchto situáciách by sa nemal muž snažiť ani trochu o počúvanie. Miesto toho je vhodnejšie, ak priamo partnerke povie: „V tejto chvíli nie som práve najlepšie naladený. Porozprávame sa neskoršie.“ Pokiaľ žena nezačne rozprávať, muž si z času na čas ani neuvedomuje, že nedokáže počúvať. Pokiaľ ho počúvanie znepokojuje, nemal by sa prekonávať. V takomto prípade by si viac uškodil, ako pomohol, a to nielen sebe, ale aj partnerke. Lepšie by bolo, keby povedal: „Rád by som si vypočul, čo vravíš, no práve teraz sa mi to akosi nedarí. Asi by bolo dobré, ak porozmýšľam viac nad tým, čo si spomínala.“ Je viac než isté, že odkedy sa muž so svojou partnerkou naučia komunikovať spôsobom, ktorý berie do úvahy vzájomné rozdiely a odlišnosti (či potreby), dokážu spolu žiť vo vzťahu a manželstve oveľa jednoduchšie. Vzťahom veľmi pomáha, keď sa v komunikácii odzrkadľuje uznanie a berú sa do úvahy vrodené ľudské potreby a požiadavky. Záverom nášho článku zdôrazňujeme, že ak sa i vo vašom živote objavia nedorozumenia, vždy si spomeňte na naše slová z tohto článku. Rozprávame rozličnými jazykmi a trpezlivo si preložte partnerkine (partnerove) slová do svojej reči, aby ste lepšie pochopili samotný význam toho, čo vám chce povedať. Samozrejme, všetko chce prax. V konečnom dôsledku oceníte celkový čas a úsilie, ktoré ste aj tejto oblasti venovali.