Kedy potrebujete najviac ženin súhlas a povolenie...

V tomto článku ukončíme obšírnejšiu problematiku anatómia hádky. V úvode spresníme dvojicu problémov, ktoré sú tými rozhodujúcimi pre vznik škriepky, respektíve hádky.

Jedná sa o tieto:

  1. Partnerka nie je spokojná s metódou, akou sa s ňou zhovárate.
  2. Vy naopak pociťujete, že partnerka nesúhlasí s vaším prístupom.

Pamätajte si: Spory sa najbežnejšie utvárajú nie z toho dôvodu, že dvaja ľudia spoločne nesúhlasia a protestujú, ale predovšetkým preto, lebo žena nie je spokojná s metódou, akou sa s ňou muž zhovára a muž pociťuje, že žena nesúhlasí s jeho prístupom. Žena často vyjadruje nesúhlas, pretože muž neberie ohľad na jej názor alebo sa s ňou nezhovára pozorne a so zvýšeným záujmom. Pokiaľ sa naučíte vzájomne si prejavovať súhlas, chválu a súcit, nemusíte sa vôbec hádať a škriepiť. Môžete si iba jednoducho vymieňať názory, ako aj rokovať a radiť sa o všetkom. Pokiaľ zlyháte ako muž, pozabudnete niečo vybaviť, alebo nedodržíte istý sľub, partnerka nebude vôbec chápať, ako vás to vnútorne zasiahne. V tomto momente budete odkázaným na jej väčšiu lásku. Ak vám zavrhne súhlas, nebude tušiť, ako vám tým ublíži. Partnerka sa častokrát domnieva, že pociťuje nesplnenie očakávaní, avšak vy ako muž to chápete ako nesúhlas a protest.

Ženy nevedomky a neúmyselne komunikujú nesúhlas svojimi pohľadmi a tónom hlasu. Slová síce môže vyznievať milo, avšak samotný výraz tváre, či tón jej hlasu partnerovi ubližuje.

Muž sa začína brániť tak, že v nej podnecuje dojem, že sa chovala nevhodne a nie podľa jeho predstáv. Vy ako muži máte tendenciu sa hádať, či škriepiť predovšetkým v tých prípadoch, ak zlyháte alebo svoju milovanú niečím rozčúlite. Ak urobíte chybu a partnerka bude smutná a zronená, neusilujte sa interpretovať jej, z akého dôvodu by nemala byť smutná a zarmútená.

Nemyslite si, že svojimi dôvodmi sa vám podarí zlepšiť jej už tak zlú náladu. Vy neviete, že ak je partnerka rozčúlená a smutná, vyžaduje iba jedno – aby ste ju pozorne počúval a porozumel jej aktuálnym pocitom. Dúfame, že si všetky naše rady zoberiete k srdcu a budete sa snažiť a usilovať o vybudovanie lepšieho vzťahu - vzťah bez hádok a škriepok.

Pamätajte však na jedno, že občasná hádka, či škriepka je potrebná v každom, aj vo vašom vzťahu. Nie nadarmo sa koluje dlhú dobu, že hádka posilňuje vzťah. Našimi poznatkami a skúsenosťami sme vás chceli o tom presvedčiť a zároveň pomôcť sa vyvarovať skôr tým zbytočným a nepotrebným hádkam, pretože veľakrát stačí viac počúvať alebo viac prejaviť súhlas. Zdá sa to na prvý pohľad náročné, ale nie je tomu tak. Všetko je o praxi a chuti pokúsiť sa niečo urobiť aj pre druhého partnera. Nabudúce si povieme viac o tom, „Ako dať najavo iný názor bez toho, aby to vyústilo hádkou, či škriepkou vo vašom vzťahu.“