Z akého dôvodu je váš vzťah na začiatku tak úspešným...

Prečo je každý vzťah na začiatku úspešným? Dôvodom môže byť azda to, že aj vaša partnerka vníma vás ako toho najlepšieho a najdokonalejšieho. Berie vás ako za svojho dobrotivého a veľkorysého rytiera. Dáva vám presne to čo potrebuje, predovšetkým súhlas, či povolenie a vy namyslene zodvihujete svoju hlavu. Avšak ak prvýkrát v jej očiach zlyháte, ocitáte sa v neprajnosti. Postupne sa vytráca partnerkin súhlas a vzťahy medzi vami sa zhoršujú. Usilujete sa prekonať partnerkine rozčarovanie, no jej protest a vzdor vás veľmi zraňuje. Častokrát ste svedkami nielen vo vašom vzťahu, že žena vypočúva muža s jej protestným tónom hlasu. Domnieva sa, že práve takto muža priučí všetkému. Ibaže je to veľmi chybná ženská predstava. Takýto postup napomáha tvorbe atmosféry obáv a vzdoru, pričom sa postupne vytráca tak dôležité podnietenie. Platí, že zhodný a rovnaký náhľad aj vašej partnerky na danú vec veľmi pomáha aj vám. I keď bývate ľahkovážnym, pohodlným, či neslušným, pokiaľ vás partnerka ľúbi, bude schopná vo vás odhaliť vaše dobré a kvalitné črty. Vyjadrovať súhlas v konečnom dôsledku značí objavovať poctivé a čestné zámery a ciele, alebo dobro ukrývajúce sa za formálnym správaním. Ak sa partnerka k vám ako svojmu partnerovi chová, ako keby ste nemali pre svoje správanie a konanie žiadne dobré a čestné dôvody, nevyjadruje vám tým svoj súhlas, ako tomu bolo na začiatku vášho vzťahu, keď vám ho prejavovala až priveľmi. Každá zo žien by si mala uvedomiť, že svoj súhlas a povolenie môže dať najavo i v takom prípade, i keď v danej situácii protestuje proti chovaniu svojho partnera.