Ako ženy nevedomky začínajú škriepky, či hádky...

Najbežnejším dôvodom, prečo vznikajú škriepky, či hádky je ten, že ženy nerozprávajú o svojich pocitoch priamo. Miesto toho, aby zrozumiteľne povedala, čo jej nie je po vôli alebo čo ju rozčarovalo, žena dáva rečnícke otázky. A toto je spôsob, ako možno nevedomky, možno aj úmyselne prezentuje svoj protest a vzdor. Nesúhlasí s ničím. I keď žena nemá v úmysle vo viacerých situáciách prezentovať tento protest, či vzdor, vy ako muž ho cítite v jej správaní a v tom, čo vám hovorí.

Zopakujte si: Najbežnejším dôvodom, prečo vznikajú škriepky, či hádky je ten, že ženy nerozprávajú o svojich pocitoch priamo. Vysvetlíme si to na príklade. Ak sa niekde zdržíte a prídete neskoršie domov, žena sa domnieva: „Nepáči sa mi, keď chodíš domov neskoro.“ alebo „Bála som sa, že sa ti niečo stalo.“ Avšak v momente, ak sa dostavíte domov, miesto toho, aby o svojich pocitoch rozprávala na rovinu, dá mu rečnícke otázky typu: „Ako môžeš prísť takto neskoro domov? Čo si mám o tom myslieť, keď takto meškáš? Prečo si nezavolal?

Súhlasíme s tým, že je celkom normálne opýtať sa „Prečo si nezavolal?,“ pokiaľ sa človek naozaj chce dozvedieť hlavnú príčinu. Ibaže pokiaľ je žena rozčúlená, svojím tónom hlasu vyjadruje, že nemá záujem vedieť túto príčinu, pretože neskorší príchod domov nie je možné vhodne a akceptovateľne vysvetliť. Ak vy ako muž započujete ženine rečnícke otázky, tie čo sme uviedli vyššie, nebudete brať do úvahy pocity, ktoré sa v nich ukrývajú, ale jednoznačne počujete iba ženin protest a vzdor. Pociťujete iba jedno, ženine úsilie byť vám nápomocná, aby z vás spravila dokonalejšieho a spoluzodpovednejšieho muža. Domnievate sa, že na vás vyvíja veľký tlak a začínate sa obraňovať. Žena si neuvedomuje, ako ťažko vy prežívate takéto jej správanie a predovšetkým jej protest a vzdor.

Zapamätajte si: Rovnako, ako vaša partnerka vyžaduje chválu a súcit, vy vyžadujete povolenie a zhodu v názoroch. Pokiaľ ľúbite svoju partnerku viac a viac, tak tým viacej potrebujete jej súhlas, či povolenie. Ak bol váš vzťah na začiatku, žena bola tolerantnejšia a dávala vám ho stále. Ale čím ďalej je to pre ňu náročnejšie a vôbec si to neuvedomuje. Platí, že v úvode vzťahu každá žena prejavuje partnerovi svoj súhlas, pretože sa domnieva, že práve toto bude lepší muž, ako tí predchádzajúci.

Už viete, že pokiaľ vám žena nedáva najavo svoj súhlas, bude vám spôsobovať veľkú bolesť. Ako sme už naznačili aj vyššie, ženy častokrát na to ani nemyslia, aký môže mať následok takéto správanie. Sú presvedčené, že konajú správne a majú na to právo. Nechápu, aké je to pre vás významné a mnohokrát sa chovajú práve oni ľahostajne a chladno.

Viacero vás mužov je dnes v rozpakoch, keď majú priznať, ako veľmi potrebujú súhlas a povolenie vo svojom živote. Zadržiavajú to v sebe, len preto aby nedali najavo, ako je to pre nich dôležité. Tak z akého dôvodu, ak žena nesúhlasí, ste necitliví a odmeraní? Odpoveď je veľmi jednoduchá – neprijali ste to, čo ste vyžadovali a to vás zraňuje a ubíja. Zvyšné skutočnosti k tejto problematike uvedieme v našom ďalšom článku.