Spoznajte, že veľký počet hádok zosilnie, ak spochybňujete pocity ženy a ona bude reagovať vzdorom...

Náš predchádzajúci článok sme ukončili myšlienkou, že väčšina hádok zosilnie, keď začnete spochybňovať pocity svojej partnerky a ona na vás bude odpovedať protestom, či vzdorom. Pokiaľ nechcete mať škriepku, musíte pochopiť, že častokrát nevedomky a nechtiac neberiete vážne pocity partnerky a ženy zase nechtiac dávajú najavo svoj protest a vzdor voči vám ako partnerovi.

Najbežnejším príkladom začiatku hádky je, ak vy ako muž neberiete do úvahy ženine pocity (mienky). Zabúdate, že to robíte príliš často. Ako ukážku použijeme príklad zo života: „Prosím ťa, tým sa neznepokojuj.“ Pre druhého muža by táto veta znamenala priateľskú formulku. No ženu to zraňuje a zdá sa je, že jej muž nie je vôbec vnímavý a dostatočne citlivý.

V inej situácii sa muž pokúša vyriešiť ženin smútok nasledovnými slovami: „Veď to nič nie je.“ Následne žene predostrie praktické riešenie problému a čaká, že sa zbaví nepokoja a smútku a v konečnom dôsledku bude veselá a milá. Nerozumiete tomu, že partnerka vaše slová chápe ako spochybnenie jej pocitov a ako nedostatok vašej podpory. Žena predsa nemôže chváliť vaše riešenie, ak vy nerozumiete a nepriznáte jej právo na útrapy a utrpenie.

Častým prípadom je, že ženu nahnevá niečo, čo ste urobili. Vy sa automaticky usilujete skorigovať stav vysvetľovaním, z akého dôvodu nemá byť žena rozčúlená a zarmútená. Isto sa obhajujete, že pre svoje konanie ste mali úplne logické a múdre dôvody. A pritom si neuvedomujete, že vaša pozícia v nej spôsobuje stav, ako keby nemala právo byť niekedy nahnevaná a zarmútená. Ak interpretujete svoje správanie, ona bude počuť iba jedno – nezáleží vám na jej pocitoch a stavoch.

Žena vyžaduje, aby ste ju ako dobrý muž ako prvé vypočuli a porozumeli jej. Aby ste pochopili, z akého dôvodu je nahnevaná a smutná – potom bude chápať vašej interpretácii a výkladu. Práve preto by ste mali vyčkať so svojím vysvetľovaním a s porozumením musíte svoju ženu vypočuť. Ak prejavíte voči nej záujem a pozornosť, žena bude pociťovať vašu podporu a oporu. Bude chápať, že vám na jej pocitoch záleží, ako aj na nej samotnej.

Zapamätajte si: Takáto zmena bude potrebovať istú dávku cvičenia. Všetko sa dá naučiť. Všeobecne platí, že ak sa žena začne zdôverovať s pocitmi depresie, hnevu, obavy, či rozčarovania, každá aj tá najmenšia zložka v mužom tele bude na to reagovať a on začína s interpretáciou a odôvodňovaním jej pocitov. Vy sa nikdy neusilujete situáciu sťažovať alebo iným spôsobom robiť náročnejšou. Vaša tendencia vysvetľovať a vykladať pocity nie je ničím iným, ako pudom Marťana, žijúceho na vzdialenejšom Marse.