V rámci predchádzania hádke, či škriepke bude dobré, ak spoznáte aj základnú stavbu, respektíve anatómiu hádky (škriepky). Uvedieme si to na konkrétnom príklade z bežného života.

Príklad správania pri hádke

Stalo sa to jeden prekrásny letný deň. Vybrali sme sa s manželkou na vychádzku s cieľom osviežiť sa vôňou prírody a čerstvého vzduchu. Následne sme si spravili občerstvenie v prírode z prineseného jedla a pitia. Všetko sme zjedli a bola pokojná atmosféra, až pokiaľ som nezačal rozprávať o dosiahnuteľných investíciách.

V tomto momente sa na mňa manželka nazlostila, práve pre to, ako som sa opovážil vložiť všetky naše úspory do neistých dlhopisov a akcií. Z môjho pohľadu sa jednalo o „uvažovanie nahlas,“ ona to však brala ako istú naplánovanú vec, ktorú sa chystám v najbližšej dobe uskutočniť (bez jej účasti a dohody). Veľmi sa rozčúlila. A ja som bol zase nasrdený z toho, že sa vôbec hnevá a vzišla z toho dosť nepríjemná hádka. Domnieval som sa, že je nespokojná s tým, do čoho chcem investovať naše úspory a bránil som svoje rozhodnutie. Súčasne som bol veľmi rozčúlený.

Manželka ma presviedčala, že tieto dlhopisy a akcie sú veľmi rizikové a nebezpečné na investovanie pre bežného neskúseného človeka. V skutku je však viac vadilo, že som sa s ňou o tom predtým neporozprával a nepožiadal som ju o radu. Okrem toho bola smutná a zarmútená z toho, že neuznávam teraz jej právo hnevať sa. V skutočnosti som sa tak rozdráždil preto, lebo mi vyjadrila a dala najavo nedôveru v moje schopnosti. Následne sme sa obidvaja utíšili a znova bolo všetko ako predtým.

Keď sme už boli s manželkou pomerení, povedala mi: „Vieš, častokrát sa mi zdá, že ak sa škriepime, že ja sa pre niečo nahnevám, následne sa aj ty nahneváš práve preto, že som nahnevaná a nakoniec sa ti musím ospravedlniť za to, že som ťa nahnevala. Niečo mi tu chýba. Niekedy by mi dobre padlo, ak by si aj ty vyjadril ľútosť nad tým, že si ma nahneval.“

V momente, ako mi toto povedala, som porozumel významu ukrytom v jej náhľade a presvedčení. Skutočne nebolo v poriadku vyčkávať na jej ospravedlnenie, predovšetkým v tom prípade, keď som bol ja tým vinníkom, čo ju rozčúlil.

Pamätajte si: Takýto nový pohľad na hádku rapídne zmení aj váš vzťah. Mnoho žien a partneriek sa stotožňuje práve s takýmto príkladom zo života. Uvedomte si, že sa jedná o iný model charakteristický aj pre mužské, tak i pre ženské správanie. Konkrétny základný model správania oboch pohlaví si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Model typicky mužského a typicky ženského správania

V tejto časti si predstavíme základný model správania príznačný pre muža, ako aj pre ženu.

Zapamätajte si:

  1. Žena je nahnevaná a nazlostená pre XYZ a ihneď o tom rozpráva.
  2. Vy (muž) jej automaticky začnete vykladať, prečo nemá byť nahnevaná a nazlostená.
  3. Ona sa domnieva, že neberiete vážne jej pocity a nazlostí sa ešte viac (v tejto etape ju viac nahnevá vaše spochybňovanie ako XYZ).
  4. Vy pociťujete jej výhradu a protest, rovnako sa nahneváte a nazlostíte. Viníte ju z toho, že spôsobila váš hnev a ešte pred pomerením od nej čakáte vyjadrenie jej ospravedlnenia.
  5. Žena sa nakoniec ospravedlní a premýšľa nad tým, čo sa vôbec udialo alebo sa nahnevá ešte viac a z menšej škriepky vznikne nemilosrdný a zákerný boj.  

Pokiaľ porozumiete anatómii hádky a škriepky, budete schopní vzniknutý problém objektívnejšie a milšie vyriešiť. Nezabúdajte na to, že ženy sú z Venuše. Snažte sa neviniť partnerku za to, že je nahnevaná. Miesto toho sa snažte porozumieť to, čím ste ju ako partner nazlostili a rozladili. Iba takto jej vyjadríte, že ju máte radi, veľmi ľúbite a tiež aj to, že vám na nej neustále záleží. I keď si jej správanie niekedy zle vysvetlíte, budete chcieť, aby poznala, že vás to trápi a v konečnom dôsledku že ju máte rád. Ak je žena rozčúlená alebo zarmútená, je potrebné sa naučiť najskôr počúvať a až následne sa usilovať zistiť to, čo bolo predmetom jej rozčúlenia.

Povedzte svojej partnerke:Bolí ma, že ťa tak nahnevalo to, čo som povedal.“ Výsledok sa zmení hneď. Škriepiť sa budete už oveľa menej a všetko bude smerovať k tomu, že sa to vráti do pôvodných koľají, ako predtým. V istých okamihoch je veľmi náročné vyjadriť ospravedlnenie. V takých prípadoch je dobré sa poriadne nadýchnuť a nepovedať vôbec nič (ako povedať niečo, čo by ste potom mohli ľutovať). V duchu si predstavte, ako sa vaša partnerka asi cíti, čo prežíva a z jej pohľadu sa snažte nájsť príčiny.

Povedzte jej:Bolí ma to, keď si takáto nahnevaná.“ I keď toto nie je vyjadrenie ospravedlnenia, vyjadrujete tým svojej žene, že vám na nej záleží a uvidíte, že to pomôže danej situácii. Je však pravdou, že len veľmi zriedka svojej žene hovoríte: „Prepáč.“ Je to tak preto, lebo na Marse to značí, že človek niečo spravil zle a vyjadruje tak ospravedlnenie. Ak žene hovoríte: „Prepáč,“ vlastne tým dávate najavo: „Záleží mi na tvojich pocitoch.“ Nemusí to byť ospravedlnenie za zlé, či neprijateľné správanie.

Pokiaľ vy ako muž málokedy poviete slovko „Prepáč,“ a priučíte sa tomuto venušanskému pravidlu, zistíte, ako sa s ním dajú robiť veľké veci, ba priam až divy. Pamätajte na to, najľahšou metódou, ako prerušiť škriepku, je povedať druhému partnerovi „Prepáč.“

Veľký počet hádok zosilnie, ak neberiete vážne pocity ženy a ona odpovedá na vaše správanie odporom, či protestom. Naučte sa rešpektovať pocity svojej partnerky. Naproti tomu, vaša partnerka by sa mala učiť dávať najavo pocity priamo a bez protestu, či vzdoru. Určite zaregistrujete, že sa budete škriepiť (hádať) menej. Zvýši sa vám množstvo lásky a dôvery vo vašom vzťahu a to je to najdôležitejšie. Ak by ste tento nový model nepoznali, množstvo hádok u vás by len rástol a situácia by sa zhoršovala.