Pokiaľ platí, že ste k svojej partnerke ostražití a obozretní vďaka vašim drobnostiam a maličkostiam, ktoré jej prejavujete, budete schopní jej nádrž lásky zachovať plnú a počet bodov rovnako vyvážený. Pokiaľ to platí, partnerka bude pociťovať, že je vami milovaná. A pokiaľ je žena milovaná, je schopná darovať lásku a rovnako dokáže veriť vám ako svojmu partnerovi. Dávanie najavo konkrétnych maličkostí vyznieva príjemne aj pre vás ako muža. Samotné drobnosti majú hojivý a uzdravujúci efekt na vás oboch (nielen na vašu partnerku, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať). Vy pociťujete, že ste spôsobilejšími a mocnejšími, pretože dávate partnerke opateru, ktorú vyžaduje. Tým ste obaja pokojnejší a vyrovnanejší vo svojom vzájomnom vzťahu.

Pokiaľ je žena milovaná, vie darovať lásku a dokáže veriť ...

Každý muž by mal dávať najavo svojej partnerke maličkosti (drobnosti) a na druhej strane by sa ona mala zaujímať o ne a uznať to, čo pre ňu vy ako partner robíte. S úsmevom na tvári a s vďačnosťou by mala vyjadriť to, že práve takýmto správaním si u nej jej partner získal bod za aktuálny prístup a chovanie. Ako sme aj my viackrát v minulých článkoch uvádzali, každý muž vyžaduje chválu, uznaniepodnietenie preto, aby bol schopný pokračovať ďalej. Musí sa domnievať, že uskutočnil dačo výnimočné a nezvyklé. Nebudete schopní dávať, pokiaľ vycítite, že partnerka pokladá vašu pozornosť za niečo samozrejmé a isté. Musí platiť, že žena musí prejavovať chválu a uznanie v súvislosti s tým, čo pre ňu vy ako partner uskutočňujete.

Na druhej strane to vôbec neznačí to, že musí simulovať a hrať celkovú spokojnosť a pokoj iba z toho dôvodu, že vy ako partner ste jej podali kabát v kaviarni alebo za to, že ste umyl riad, či poupratoval neporiadok v dome. Bude postačovať, ak to prijme a jednoducho vám za to poďakuje. Vzájomný pokoj, láska a porozumenie narastie, tým si môžete byť istí.

Na druhej strane, každý muž vyžaduje, aby žena akceptovala jeho pudovú a spontánnu tendenciu zhromažďovať silu (energiu) na jednu veľkú vec a neuznávať význam tých menších pozorností. Pokiaľ túto tendenciu žena akceptuje, bude mu v oveľa menšej miere ubližovať. Miesto toho, že mužovi bude vyčítať to, že dostáva od neho málo, môžu sa usilovať o tvorivé a podnetné riešenie vzniknutého problému a konfliktu. Vaša partnerka jednoducho vám môže prejavovať neustále to, že ju tešia aj malé drobnosti v porovnaní s tými väčšími.

V závere nášho článku ešte raz zdôraznime, že i vaša partnerka by nemala zabúdať na to, že pokiaľ vy začnete obchádzať a opomínať drobnosti, neznačí to, že ju menej ľúbite. Určite by sa s vami nemala škriepiť, ani vás za to viniť a karhať. Najvhodnejším riešením je poprosiť vás o pomoc a podporu.

Pokiaľ vy pocítite viac uznania, chvály a podnietenia, pomaličky si uvedomíte, že drobnosti majú totožnú váhu ako veľké veci pre vašu partnerku. Nebudete už prenasledovať čoraz viacej vlastný úspech. Upokojíte sa a začnete tráviť viac času s vašou partnerkou a zároveň aj s celou rodinou. Práve toto si želá najviac zo srdca každá jedna žena v súčasnej dobe, i tá vaša. Tak prečo to milí páni nerobiť, keď to už oddnes viete?

Každá partnerka vyžaduje mužskú silu, úsilie a záujem. Ak to nedostane, bude znepokojená. Ako muž by ste si mali uvedomiť, že partnerka bude viacej veselšia a pokojnejšia, ak budete dávať menej úsilia svojej práci a zárobku. Viac času musíte venovať práve partnerke. Ozrejmite si bodovací systém žien a tak sa všetko zmení. Zistíte to, ako dokázať urobiť partnerku vždy veselšou a spokojnejšou.

Nezabúdajte, drobnosti majú veľkú váhu

Ak má byť vaša partnerka spokojná, musí pociťovať oporu, podporu a lásku. Existuje veľa možností, ako môžete pomerne jednoducho nadobudnúť body od svojej partnerky. Je to iba otázka zmeny smeru energie a záujmu. Mnoho z nás mužov už tieto veci vie a orientuje sa na ne. No nerobíme ich, pretože zabúdame na to, aké sú pre našu partnerku významné. Skutočne pokladáme drobnosti v komparácii s veľkými vecami pre ženu za nedôležité a nepodstatné.

Časť z nás mužov v úvode vzťahu zameriava svoj záujem na drobnosti, no po istom čase s nimi skoncujeme a zabúdame na ne. Akýsi inštinkt nám napovedá, že by sme sa mali zamerať na jednu veľkú vec, ktorú chceme pre partnerku uskutočniť a začíname zabúdať na drobnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre všetky ženy.

Ak má byť aj vaša partnerka spokojná, musí pociťovať od vás oporu, podporu a samozrejme lásku. Ženský bodovací systém sa nezakladá na preferovaní niečoho, no vychádza však z reálnej požiadavky. Ženy vyžadujú veľa prejavov lásky s cieľom pociťovať, že sú ľúbené až milované.

Jeden alebo dva prejavy lásky je málo. V reálnom živote však platí, to musíme milí páni skonštatovať, že práve túto skutočnosť si uvedomujeme iba s ťažkosťami (ak aj vôbec niekedy). Snáď by nám mohlo pomôcť to, že si uvedomíme skutočnosť, ktorá hovorí o tom, že ženina potreba lásky sa podobá na nádrž v aute, ktorú je potrebné pravidelne napĺňať. Maličkosti predstavujú samotné dopĺňanie (zároveň to značí väčší počet bodov). Žena bude spokojná a bude pociťovať lásku, pokiaľ jej nádrž bude plná až po samotný okraj.

V tomto okamihu bude spôsobilá vo väčšej miere dávať najavo lásku, vieru, akceptáciu, chválu, súhlas a podnietenie nám mužom. Avšak pravdou zostáva, že na úplne naplnenie „ženskej“ nádrže bude potrebných viacej maličkostí. Ale to až v našom ďalšom článku nabudúce.