ZEREX - úprimná radosť dospelých
close
Ako vysloviť iný názor bez hádky a škriepky – 2. časť
Vzťahy

Ako vysloviť iný názor bez hádky a škriepky – 2. časť

Naučte sa vysloviť svoj „odlišný“ názor bez hádania a škriepenia…

Budeme pokračovať v samotných príkladoch, ako práve vy (muži) a vaše partnerky (ženy) častokrát nechtiac zapríčiňujú hádky. Pokračovať budeme druhým bodom, ak vy ako muž na niečo zabudnete.

1) Prípad: Ak vy (muž) na niečo zabudnete

Rečnícka otázka ženy

Ak muž pozabudne niečo urobiť, žena povie: „Ako si mohol zabudnúť?“ alebo „Kedy si to zapamätáš?“ alebo „Ako ti mám dôverovať?“

Čo počuje muž

Ale vy počujete: „Nemal si dôvod zabudnúť. Si sprostý a nemôžem ti veriť. Dávam do nášho vzťahu priveľa.“

Mužovo vysvetlenie

Ak zabudnete niečo urobiť a žena sa nahnevá, začínate vykladať: „Mal som veľa práce, proste som na to pozabudol. To sa stáva,“ alebo „Predsa sa nič nestalo. Neznačí to, že sa už nestarám.“

Čo počuje žena

Ona však počuje: „Nemusíš sa hneď hnevať pre takú maličkosť. Priveľa žiadaš a tvoje reakcie sú iracionálne. Snaž sa byť realistka. Kde to žiješ?“

Ako môže žena zmenšiť svoj vzdor

Ak je žena nahnevaná, môže povedať: „Nepáči sa mi, keď zabúdaš.“ Môže sa však rozhodnúť pre iné hľadisko a nemusí spomenúť, že muž niečo zabudol. Iba ho opäť požiada: „Buď taký dobrý, urob…“ (On už pochopí, že zabudol.)

Ako môže muž vzdať viac chvály a súcitu

Poviete: „Zabudol som…Si nahnevaná?“ Potom ju necháte vyrozprávať, ale neviníte ju za to, že je rozčúlená. Ak žena pochopí, že ju partner počúvate, rýchlo to aj ocení.“