U každého muža dôjde k neočakávanej premene, to si musia ženy uvedomiť...

Pokým muž (partner) nemá možnosť sa odvrátiť, nikdy si neuvedomí, ako veľmi prahne po blízkosti (susedstve) svojej partnerky. Ženy musia pochopiť, že ak budú trvať na ustavičnej osobnej blízkosti alebo prenasledovať svojho partnera, pokiaľ sa odvracia, temer stále docielia iba to, že sa bude usilovať utiecť a odvrátiť sa. Nikdy nebude mať príležitosť precítiť svoju náruživú žiadostivosť po vzťahu plného lásky a uznania. Mnohí odborníci na vzťahy medzi mužom a ženou nazývajú takýto jav takzvaným „gumičkovým efektom“. Pomyslite si, že máte v ruke gumičku. Skúste ju ťahaním rozťahovať smerom doprava. Gumička sa v okamihu natiahne približne o desať centimetrov. Viac sa už roztiahnuť nedá. Stáva sa, že sa prinavráti do počiatočného stavu. A znova je elastická a ohybná ako na začiatku. Rovnako aj každý muž, ak sa odvráti do istej vzdialenosti, vracia sa späť silnejší a elastickejší. Hneď ako docieli určitú konkrétnu hranicu, premieňa sa. Premieňa sa jeho úplná poloha. Muž, ktorý nemal navonok záujem o svoju partnerku (ignoroval ju práve v čase, keď sa odvracal), v momente nie je schopný bez jej prítomnosti prežiť ani sekundu. Znova pociťuje túžbu po dôvernom susedstve so svojou partnerkou. Prinavrátila sa mu moc, nakoľko v ňom ožila žiadostivosť milovať a byť milovaný. Platí, že žena takémuto správaniu a chovaniu nechápe, nakoľko z osobnej empírie vie, že ak sa odvráti, potrebuje istý čas, aby partnera opätovne poznala. Pokiaľ nepochopí, že muži sú v tomto smere odlišní, môže sa stať, že partnerovej náhlej žiadostivosti po priblížení neuverí a odvrhne ho.  Tejto odlišnosti by mali porozumieť aj muži. Ak sa muž nečakane prinavráti naspäť, žena zvyčajne vyžaduje čas a trochu sa porozprávať s cieľom začať s tým, čo už bolo predtým. Tento prechod môže byť súvislejší, pokiaľ si muž uvedomí, z akého dôvodu žena vyžaduje čas, aby zaujala totožný stupeň dôvernosti (predovšetkým, ak ju jeho odvrátenie zasiahlo až príliš). Muž, ktorý nerozumie tomuto rozdielu, býva nedočkavý a nervózny, nakoľko sa usiluje nadviazať na totožnú úroveň dôvernosti, ako pred svojím odvrátením, no žena nie. Prečo je tomu tak, respektíve, prečo sa muži odťahujú, si povieme viac v ďalšom článku.