Venušansko-marťanský frazeologický slovník a príklady z neho...

Nasledujúce riadky tohto článku budú zamerané na úryvky zo zblúdilého Venušansko-marťanského frazeologického slovníka. Prejavy nespokojnosti žien, ktoré sme interpretovali v predchádzajúcom článku ako súhrn desiatich najčastejších nesprávne chápaných sťažností žien, sú preložené takým spôsobom, aby im muž chápal a to správne. Samotný preklad zahŕňa i známku reakcie, ktorú žena od muža očakáva. V situácii, keď je žena smutná a zronená, zvyčajne zovšeobecňuje, ale súčasne vyžaduje aj istú podobu podpory a opory. Nevyžaduje ju rovno a hneď, nakoľko na Venuši všetci poznali, že v napínavej reči sa ukrýva akási žiadosť. Samotná utajená prosba o podporu je interpretovaná pri každom príklade. Pokiaľ muž počúvajúci ženu, je schopný odkryť utajovanú prosbu a vhodným spôsobom vyvolať ohlas, žena nadobudne presvedčenie, že ju skutočne počúva a tým aj má rád, ľúbi ju. „Nikdy nechodíme von“ pretransformované do reči Marťanov to značí: „Mám chuť ísť s tebou von. Neustále sa dobre zabavíme, som s tebou rada. Čo myslíš Pozveš ma na večeru? Už pár dní sme nikde neboli.“ Ak žena hovorí: „Nikdy nechodíme von,“ muž bez takéhoto prekladu začuje: „Nič nemáš na starosti. Sklamal si ma. Nikdy spoločne nič nerobíme, lebo si darobný, nezaujímavý a neromantický.“ „Nikto si ma nevšíma“ pretransformované do reči Marťanov značí: „V tejto chvíli pociťujem, že si ma nikto nevšíma a  nezaujíma sa o mňa. Mám pocit, akoby ma nikto ani nevidel. Veru áno, viem, že daktorí ľudia ma vidia a registrujú, avšak nemajú záujem o mňa. Som rozčarovaná, že postupom času stále viac a viac pracuješ. Je to veľmi chválenia hodné, že veľa pracuješ, no dakedy pociťujem, že pre teba nie som významná a ignoruješ ma. Obávam sa toho, že práce je dôležitejšia ako som pre teba ja. Mohol by si mi povedať, že ti na mne neustále záleží?“ Pokiaľ žena povie: „Nikto si ma nevšíma,“ a muž nevyužije na preklad jej vety frazeologický slovník, započuje: „Som nešťastná. Nikto sa o mňa nezaujíma, tak ako by som si priala. Všetko je zlé. Ani ty, čo by si mal byť najviac pozorný, ani ty si ma nevšímaš a ani ma neľúbiš. Mal by si sa hanbiť. Ja by som ťa takto neignorovala.“