Nezabúdajte, každého muža povzbudí, ak sa jeho žena snaží o to, aby ju vypočul...

Nebuďte prostomyseľní, ak si myslíte, že zlosť, vzdor a slabosť vašej manželky, ktorej sa približne dvanásť rokov nevenujete naplno, sa vytratia po pár týždňoch pravej lásky. Rovnako aj manželka sa správa detinsky, keď sa domnieva, že vy ako manžel sa zameriate iba na jej osobu a tiež na rodinu. Že na seba nebudete vyžadovať čas.

Je to až zarážajúce, ako vy ako muž a vaša partnerka dokážete naivne správať v istých situáciách vo svojom každodennom živote. V momente, ak sa začnete odvracať, manželkina vlna príliš rýchlo padá ku dnu. Nedoriešené pocity z predchádzajúcich rokov sa začnú vynárať. Manželka však nebude odpovedať na ten fakt, že večer pozeráte televíziu, ale na mnohé roky, keď ste sa jej nevenoval dostatočným spôsobom. Budete sa škriepiť a okrikovať. O hodinu neskôr už spoločne neprehovoríte ani slovo.

Vaša komunikácia skončila na istú dobu. Na akú, to bude závisieť od oboch. Mali by ste si čím skôr uvedomiť, čo sa udialo a pokúsiť sa vzniknutú spornú situáciu vyriešiť udobrením. Pochopte, že vaše odvrátenie u partnerky zapríčiňuje potrebu citového (emocionálneho) upratovania. Ona vyžaduje rozprávať sa o svojich pocitoch, no zároveň si nebude želať, aby ste ich urobil pochybnými. Vás podnietilo, že vaša manželka sa silou mocou snaží, aby ste ju vypočul, tak ako sa vy usiluje o väčšiu samostatnosť a slobodu.

Pochopte, že ak ju povzbudíte tak, že ju vypočujete, ona na oplátku podporí vašu potrebu samostatnosti a väčšej slobody. Pokiaľ budete nápomocní svojej žene tým, že ju vypočujete, ona zase bude nápomocná vám v rámci vašej potreby samostatnosti a väčšej voľnosti. Manželka pochopí, že vy ako jej manžel ste nechceli urobiť pochybnými jej pocity. Okrem toho si uvedomí i to, že aj keď ste sa odvrátili od nej, po istej dobe sa vrátite a pritiahnete späť. Tým sa váš osobný vzťah oživí.

Pocity neprávosti u vás vyvolávajú pocit, že vás manželka zakaždým chce kontrolovať a kritizovať. Vyžadovať by ste mali iba jedno – aby sa vám vaša žena nepokúšala radiť. V tomto smere je ešte dôležité sa zamyslieť nad tým Čo môžete urobiť ako muž, ak nemôžete počúvať.

Ukážme si to na príklade istého muža, ktorý sa na kurze spýtal: „A čo ak nedokážem počúvať a potrebujem byť v jaskyni? Niekedy začnem počúvať, no v momente sa nahnevám.“ Je to celkom obyčajná reakcia. Ak ženina vlna upadá a najviac vyžaduje, aby ju muž vypočul, je normálne, že on práve v tomto momente potrebuje sa odvrátiť od nej. Nedokáže jej dať, čo vyžaduje. Je to tak, keď sa muž chce odvrátiť, žena sa chce zhovárať.

Rada na záver

Dobrá rada na záver. V takomto prípade sa nesnažte za každú cenu počúvať svoju milovanú. Pýtate sa prečo? Odpoveď je jednoduchá, iba sťažíte už aj tak náročný pretrvávajúci stav vo vašom vzťahu. A navyše, po istej chvíli by ste ju mohli začať kritizovať a je pravdepodobné, že to nezvládnete a explodujete od hnevu a zlosti. Práve toto spôsobí ešte väčší smútok u vašej nežnej polovičky. Preto sa vystríhajte počúvaniu, ak to nedokážete. Ale čo máte povolené robiť v takejto náročnej situácii, si povieme v našom ďalšom článku, v rámci nášho webového magazínu.