Význam mužovho ubezpečenie pre ženu...

Už sme v predchádzajúcom článku uviedli, že muž sa poberá do svojej jaskyne, či prestane komunikovať z toho dôvodu, že chce povedať: „Potrebujem čas na premýšľanie. Prosím ťa, nerozprávaj sa so mnou už viac. Vrátim sa späť.“ Pritom nemyslí na to, že žena tým chápe a rozumie nasledovné: „Neľúbim ťa, nie som schopný ťa naďalej počúvať, odchádzam a nikdy sa už nevrátim.“ Pokiaľ má muž v úmysle, aby žena prijala jeho správu v tej správnej podobe, bude stačiť, ak sa naučí povedať dve zázračné slovíčka, ktorými nie sú iné iba: „Vrátim sa.“ Pokiaľ muž bude pravidelne odchádzať, žena si bude pochvaľovať, ak muž povie nahlas: „Potrebujem čas na premýšľanie. Vrátim sa.“ Alebo v takomto znení: „Potrebujem istý čas byť sám. Vrátim sa.“ Je to až nepredstaviteľné, ako slovíčka „vrátim sa“ dokážu zmeniť význam celej správy. Nie je správne žene vyčítať, že potrebuje od muža ubezpečiť a uistiť. Na druhej strane mužovi nie je správne vyčítať, že vyžaduje byť sám a utiahnuť sa na odľahlé miesto. Pokiaľ sú v žene menej poznačené jej spomienky z detstva a rozumie mužovej nutnosti stráviť istý čas v jaskyni, jeho ubezpečenie je pre ňu menej významné. V súčasnej dobe, kedy narastá počet rozvodov, je nevyhnutné a ba priam významné, aby muži ženám dávali ubezpečenie. Muži môžu prejaviť svoju podporu a oporu drobnými zmenami každý deň. Avšak nie všetko je na mužoch. Rovnako to isté platí aj pre ženy. Každá žena je citlivá na mužove mlčanie a aj na to, keď nekomunikuje s okolím, čiže keď sa nachádza na istý čas v jaskyni. Pretože v detstve žena nikdy nepociťovala pocit odmietnutia. Ani jej matka, i keď nežila s jej otcom, lebo sa veľmi pekne a s citom rozviedli a nič som nepociťovala. Je to v skutočnosti pravda? Mnohé ženy sa pritom pousmejú nad tým, čo sme uviedli v predchádzajúcom odseku. Práve naopak, matka pociťovala odmietnutie, keď otec s ňou nežil. A rovnako aj každá žena (dcéra) prežíva to isté, čo matka. Predsa rodičia nežili spolu, rozviedli sa, pretože rozvod je typický tým, že otec a matka nežijú spolu. A takto sa mnohé ženy očividne klamú a reálne pocity častokrát popierajú. To nie príliš najlepšie riešenie. Práve pre takéto prípady má opodstatnenie mužove ubezpečenie, ktoré má bezpochyby poskytovať a dávať zakaždým svojej partnerke.