Drobné zmeny pomôžu prejaviť oporu a pomoc...

V rámci zlepšovania vzájomných vzťahov medzi mužom a ženou je dobré poznať aj tú skutočnosť, že tieto vzťahy je možné robiť bohatšími. Drobné zmeny je možné uskutočňovať i bez toho, aby sme sa zriekli svojej vlastnej autority a úcty. Na tomto bolo založené tajomstvo úspechu a šťastia Marťanov i Venušaniek. Dohliadali na to, aby sa nedopúšťali sprenevery v rámci vlastnej povahy, no boli odhodlaní uskutočňovať vo vzájomnej interakcii drobné zmeny. Uvedomovali si, že tvorbou, či premenou daktorých ľahkých zvratov môžu svoje vzájomné vzťahy vylepšiť. Čo nám z toho pramení? Ak chceme urobiť bohatšími o nové hodnoty naše vzťahy, musíme pristúpiť k niektorým malým bežným zmenám. Veľké zmeny totižto potrebujú, aby sme do istej miery premáhali svoje vlastné ja, čo však nie je príliš dobré a správne. Pokiaľ sa muž stiahne do jaskyne a predtým svoju partnerku uistí v tom, aby sa nebála o neho, je to drobná zmena, pre ktorú nemusí premáhať svoj mužský základ. Aby túto zmenu uskutočnil, musí pochopiť, že vyžadujú utvrdenie, aby sa čo najmenej znepokojovali. Pokiaľ muž nerozumie rozdielom medzi mužmi a ženami, nepochopí, prečo jeho prudké a neočakávané odmlčanie ženu trápi a vyrušuje. Tento stav môže zmeniť a zlepšiť, ak ženu uistí a ubezpečí. Naproti tomu, ak muž nepociťuje svoju rozdielnosť a žena ťažko nesie jeho potrebu odísť do jaskyne, môže sa jaskyne vzdať s cieľom vyjsť jej v ústrety. Je to veľké gesto z jeho strany, avšak je to veľkou chybou, že muž takto reaguje a koná. Pokiaľ sa zriekne muž jaskyne a tým zaprie svoje vlastné „ja“, bude nahnevaný, pobúrený, príliš senzibilný a hnusný, nečinný a bude sa večne brániť. Situáciu ešte sťažuje ten fakt, že nevie, prečo sa takto nevhodne a nepríjemne správa voči svojmu okoliu. Ak sa žena znepokojuje pre mužov odchod do jaskyne, muž by sa nemal zrieknuť svojej jaskyne. Miesto toho by mal uskutočniť malé zmeny, ktoré v konečnom dôsledku celý problém zmenšia a zmäkčia. Nemusí zadržiavať svoje reálne potreby a  požiadavky, či popierať svoju klasickú mužskú povahu. Mal by sa skôr naučiť, ako prejaviť podporu svojej žene a partnerke, respektíve Venušanke. Viac k tomu si povieme v našom ďalšom článku v rámci nášho webového magazínu...