Dávajte mu dôveru, či vieru, nie rady...

Postúpme tentoraz ďalej v rámci riešenia vzťahov. Platí, že rovnako, ako sa vy muži musíte priučiť umeniu počúvať, aby ste vyhoveli partnerkiným základným potrebám lásky, ženy by sa mali naučiť, ako poskytovať vám ako mužovi silu. Pokiaľ žena berie na vedomie mužovu podporu a oporu, dodáva mu silu, aby bol všetkým, čím môže byť. V tomto prípade sa môžete domnievať, že ste silní, pokiaľ žena bude veriť vo vaše schopnosti, akceptuje vás a tiež bude oceňovať vašu aktivitu, vzbudzuje vám obdiv, vyjadruje vám súhlas a podnecuje vás. Spomeňte si na náš minulý článok o chrabrom rytierovi. Viaceré ženy sa usilujú byť nápomocné svojmu partnerovi tak, že sa ho pokúšajú zmeniť k lepšiemu, avšak tým mu nevedomky škodia a zoslabujú ho. Hocijaká snaha o zmenu pripravuje muža o jeho základné potreby, ktorými sú ako už dobre vieme viera, uznanie, chvála, záujem, povolenie a podnietenie. Vy ako partner budete silným a sebavedomým iba v prípade, ak sa vaša partnerka nebude usilovať vás zmeniť k lepšiemu. Je pravdou, že ona pocíti túžbu, aby ste sa zmenil, no nemôže sa tejto žiadostivosti poddať. Iba v prípade, že ju požiadate sám o radu, čo bude značiť, že sa chcete zmeniť z vlastnej osobnej vôle, nie pod vplyvom niekoho. Už sme takisto v našich článkoch uvádzali, že na Venuši je rada pokladaná za prejav veľkej lásky. Avšak na Marse to je inak a toto nie je pravda. Ženy pamätajte na jedno, že Marťania nikdy neponúkajú radu, pokým ich o to niekto nepožiada. Základným a hlavným prejavom lásky k Marťanovi je viera v schopnosti Marťana prekonávať ťažkosti, či problémy. Z tohto pohľadu musíme zdôrazniť, že to neznačí, aby žena zadržiavala svoje pocity. Výnimkou nie je ani zlosť, či depresia, avšak nemôže sa usilovať zmeniť muža. Hocijaké úsilie o premenu by však vyznievala rozvratne a ničivo pre vzájomný vzťah. Nabudúce si povieme viac o tom, z akého dôvodu muž vzdoruje všetkým zmenám.