Neodsúvajte rozhovory, radšej využite vhodnú chvíľu, keď vás partner dokáže počúvať...

Ako prvé bude potrebné sa vyrovnať s aktuálnym stavom, ktorý medzi vami vznikol a je. Musíte sa uspokojiť s vlastnou potrebou odvrátiť sa. Aj napriek tomu, že sa usilujete svojej partnerke dať najavo lásku, v tomto okamihu skrátka nemôžete všímavo a sústredene počúvať. Neusilujte sa počúvať, keď skrátka nemôžete. Ako druhé si uvedomte jej smútok a to, že žena vyžaduje viac, ako jej dokážete v tejto chvíli dať. Jej smútok je reálny a ozajstný. Nezavrhujte ju kvôli tomu, čo vyžaduje, samozrejme ani za to, že je smutná a zarmútená. Toto vaše správanie by jej ublížilo oveľa viac. Partnerka bude potrebovať viac lásky, ako inokedy predtým. Vaša potreba priestoru je obyčajná a zdravá, rovnako ako jej potreba blízkosti, intimity a dôvernosti. Je možné, že sa asi obávate toho, že vám to neprepáči, alebo vám už nebude dôverovať. Náklonnosť veriť a súcit je možné nadobudnúť znova, pokiaľ o ženine pocity vyjadríte záujem a súčasne im porozumiete. V rámci poslednej možnosti, čo môžete robiť, ak nedokážete počúvať, je to, že sa vystríhajte škriepke. Uistite partnerku, že sa určite vrátite späť. Pokiaľ dáte najavo, že chápete jej smútok a bolesť, nebude aj naďalej presvedčená o tom, že jej utrpenie a smútok nie sú na mieste. Aj napriek tomu, že nedokážete vyhovieť svojej milej tak, ako by chcela a potrebovala ona, nesťažujte celú situáciu škriepkou, či rozporom. Uistite ju v tom, že sa vrátite späť a budete sa jej venovať potom toľko, koľko bude potrebovať a vyžadovať. Vaša potreba mať chvíľku pre seba vo svojom priestore (napríklad pri sledovaní televízie) je celkom normálna a zdravá. Rovnako, ako je a bude normálne a zdravé, keď manželka je a bude sužovaná a utrápená pocitmi krivdy. Miesto toho, aby ste škriepkou získal právo na sledovanie televízie, postačuje prehovoriť takto: „Rozumiem, že si smutná a zronená, no v tejto chvíli by som rád sledoval televíziu. Potrebujem vypnúť a uvoľniť sa. Ak sa budem cítiť lepšie, pokojne sa môžeme pozhovárať.“ Takýmto spôsobom dosiahnete čas na sledovanie svojho obľúbeného programu v televízii, ako aj možnosť málo sa „nasýtiť“ a prichystať na komunikáciu o manželkinom utrpení, bez toho aby ste urobil pochybnými pocity svojej partnerky. Súhlasíme s tým, že manželke takýto postup nemusí vyhovovať, no istotne bude môcť akceptovať vaše želanie a túžbu. Je zrejmé, že ona chce aby ste sa choval všímavo a koncentrovane zakaždým. No keď vyžadujete odvrátiť sa, máte na to právo a môžete tak učiniť. Nemôžete predsa dávať, keď nemáte čo. Vo svojej moci máte možnosť zamedziť tomu, aby sa stav ešte viac skomplikoval. Riešenie je na prvý pohľad veľmi jednoduché – musíte obaja brať do úvahy potreby toho druhého. Partner, ktorý sa na istú dobu odvráti a po istom čas sa aj vráti späť, má vo svojom vnútri oveľa viacej lásky. V tomto momente je pozorný a všímavý voči sústredenému počúvaniu svojej partnerky. Toto je najlepší moment na komunikáciu. Pokiaľ partnerka chápe mužovu nevyhnutnú potreby odvrátiť sa a uchýliť sa do jaskyne, nemusí zabudnúť na svoju potrebu hovoriť. Na druhej strane nemôže čakať, že ju partner bude počúvať, ako predtým. Partnerka sa musí vyrovnať s tým, že partner niekedy nemôže počúvať alebo hovoriť a v inej chvíli zase je toho schopný. Vyberte si tú správnu chvíľu a neodsúvajte rozhovory, ale snažte sa nájsť chvíle, keď vás partnerka môže vypočuť. Iba takto docielite skutočne to, čo chcete a budete obaja spokojní a pokojní.