minulom článku, v ktorom sme riešili vzťahy medzi mužmi a ženami,  sme skončili pri tom, ako sa muži cítia znepokojení, ak nevedia pomôcť ženám s ich problémami.

Keď  ženy rozprávajú o problémoch, dokážu to mužom uľahčiť...

Môže sa jednať najmä o tieto situácie, pri ktorých žena prežíva hnev, či napätie a pritom sa ponosuje napríklad na tieto skutočnosti:

  • „Máme veľmi malý byt.“
  • Náš účet je takmer prázdny.
  • „V práci dostávam malý plat.“
  • „Neustále je sucho. Prečo nenaprší?“

Žena takýmto spôsobom interpretuje ťažkosti, súženie a znepokojenie. Pritom si možno uvedomuje, že s jej problémami nie je možné pohnúť vpred, ale i tak o nich rozpráva, lebo sa jej takto uľaví. Práve takto pociťuje podporu zo strany partnera, ktorý odpovedá na jej problémy a znepokojenie. Partner však takto začína prežívať ťažkosti, ak ihneď nepochopí, že žena má potrebu hovoriť o problémoch s cieľom možnej úľavy.

Muži bývajú častokrát nervózni a nedočkaví, ak ženy rozprávajú o problémoch veľmi dôkladne a obšírne. Veľmi ich to znepokojuje a rozčuľuje. Muž sa nesprávne domnieva, že všetky ženou uvádzané detaily problémov mu pomôžu kvalitnejšie a efektívnejšie doriešiť vzniknutý problém. Analyzuje všetko, aby poznal práve tie okolnosti, ktoré mu pomôžu všetko úspešne vyriešiť. Avšak jedná sa o veľmi zdĺhavý proces, pri ktorom muž zvyčajne stráca pokoj  a trpezlivosť. Opäť nemyslí na to, že partnerka neočakáva jeho vyriešenie problémov.

Okrem toho pre muža je veľmi ťažké počúvať, čo žena rozpráva, pretože rozpráva toho veľa, o jednom probléme za druhým. Muž sa začína strácať v jej monológu, stráca trpezlivosť, lebo nenachádza žiadnu správnu súvislosť s jednotlivými problémami, ktoré mu žena predkladá. Inou príčinou, prečo muž nerád počúva, je čakanie na podstatnú (hlavnú) myšlienku. Nechce riešiť problém, pokiaľ nepozná hlavnú myšlienku.

Jeho rozruch pominie iba, ak pochopí, že žena s radosťou rozpráva o detailoch. Ak na to pozabudne, môže sa aj on utíšiť. Platí, že tak ako muža robí pokojným uvažovanie o detailoch riešenia problému, ženu zase robí pokojnou, ak má dovolené rozprávať o detailoch problémov. Existuje ešte možnosť, že žena vie zľahčiť celú situáciu voči mužovi, aby tak netrpel. Stačí, ak mu vopred povie koniec deja a potom ho zopakuje so všetkými detailmi.

Milé dámy, nespôsobujte mužovi napätie. Je pravdou, že milujete gradáciu napätia a to z toho dôvodu, že v takom prípade dej vplýva na okolie citlivejšie a emocionálnejšie. Iná žena by to veľmi chválila, ale muž veľmi rýchlo stráca strpenie a pokoj. Čo nám teda z tohto všetkého pramení na záver? Miera neporozumenia udáva i mieru vzdoru muža a partnera voči žene a partnerke, ktorá rozpráva o svojich problémoch. Ak sa muž priučí žene podávať viac podpory aj čo sa týka citov, nežnosti a emócie, zistí, že nie je také náročné ju vo všetkom počúvať. A čo je ešte dôležitejšie, ak žena vopred pripomenie mužovi, že vyžaduje o problémoch iba rozprávať a nežiada od neho ich riešenie, umožní mu odviazať sa a tiež aj počúvať. Tak držíme vám palce vo vzájomnom poznávaní sa a v zlepšovaní sa vo vašich vzájomných vzťahoch...