Ak ženy rozprávajú o problémoch, muži sa zvyčajne chránia pred ich konaním.

Prečo sa muži často bránia, keď ženy rozprávajú o problémoch...

Muž uvažuje v takomto prípade tak, že ak mu žena hovorí o problémoch, tak iba preto, lebo ho považuje za významného a dôležitého pre ňu. Ak narastá počet problémov, začne pociťovať vinu čoraz viacej. Pritom však netuší, že žena mu vykladá o problémoch s cieľom, aby sa jej uľavilo. Muž často zabúda na to, že jej by sa najviac páčilo, keby ju len viac počúval.

Pripomeňme si znova, že Marťania o problémoch rozprávajú len v dvoch situáciách - keď žiadajú o pomoc alebo keď niekoho pokladajú za vinníka, respektíve keď ho obviňujú. V prípade, že je žena veľmi nahnevaná, muž to vníma ako obviňovanie jeho osoby. Ak je iba mierne rozhnevaná, pokladá to za prejav toho, že žiada a prosí o radu. Ak si muž myslí, že ho žena prosí o radu, dáva si čiapku pána „Opravára“ a začína jej problémy riešiť. Ak si myslí, že ho viní, rýchlo vyťahuje meč s cieľom brániť sa. V obidvoch takýchto situáciách sa mužovi čím ďalej náročnejšie počúva. I keď jej podáva alternatívy ako riešiť dané problémy, žena hovorí aj naďalej a pritom uvádza ďalšie nové problémy. Ak muž podá dve až tri riešenia, čaká, že žene sa uľaví a bude sa cítiť oveľa lepšie. Tento trend vzniká preto, lebo Marťania pociťujú úľavu, keď im niekto ponúkne riešenie (len ak o to požiadali). Ak sa žena aj tak neutíši, muž túto jej reakciu chápe ako nedocenenie jeho snahy a odmietnutie jeho riešení.

Na druhej strane, ak muž pociťuje ohrozenie, zastáva obrannú reakciu. Predpokladá, že žena skončí s obviňovaním jeho osoby, ak jej veci objasní. Avšak čím viacej sa obraňuje a bráni, tým viac narastá hnev u partnerky. Muž nerozumie tomu, že žena požaduje niečo iné, ako práve jeho vysvetlenia. Požaduje iba jediné, aby rozumel jej pocitom, emóciám a tiež aby jej nebránil v rozprávaní o ďalších problémoch. Ak sa správa rozumne, počúva ju a potom sa žena upokojí. Prejde na inú tému a začína hovoriť o iných problémoch. Muži bývajú znepokojení, ak žena rozpráva o problémoch, s ktorými jej nedokážu pomôcť a podať voči nim stanovisko. Čo mám konkrétne  na mysli, priblížime viac v našom ďalšom článku, v magazíne Zerex.