Muži sa odvracajú a znova sa vracajú, schopnosť žien milovať seba a iných rastie a padá...

Poďme sa následne zamyslieť nad tým, ako na vzniknutú vlnu bude reagovať opačné pohlavie, vy ako muž. Žena, ktorá si je vedomá toho, že ju muž ľúbi a má rád, šíri zo seba lásku a šťastie. Viacerí muži si prostoducho a detinsky namýšľajú, že táto žiara a blyskot nikdy nezhasne a neutíchne. No čakať, že milujúca žena bude vždy taká istá, je ako sa domnievať, že nikdy nebude iné počasie a každý deň budú pekné a horúce dni plné lúčov, zlatistého slnka a tepla. Život je utvorený z určitých fáz, napríklad teplo a chlad, deň a noc, jasno a oblačno. To isté platí aj vo vzťahoch ľudí. Muži a ženy majú svoje osobné a pravidelné cykly a fázy. Muži sa odvracajú a znova sa vracajú, schopnosť žien milovať seba a iných rastie a padá. Aj vy sa určite domnievate, že nečakanú zmenu nálady u partnerky spôsobilo vaše „nevhodné“ správanie. Pokiaľ je a bude vaša partnerka spokojná a veselá, pokladáte to za svoj úspech. Ak je a bude pochmúrna a zronená, taktiež pociťujete za to svoju zodpovednosť a dávate si to za vinu. Tento stav vás však veľmi zraňuje a zhoršuje vám to váš psychický stav, pretože nedokážete uskutočniť nápravu, lebo neviete, ako na to. V istom okamihu to vyznieva tak, že vaša partnerka je a bude už veselá a vy predpokladáte, že vašom zásluhou. No v ďalšom momente je nešťastná a skľúčená. Znova vás to ohromí a zdesí, nakoľko ste sa domnieval, že je všetko v poriadku a aj bude. No pravda je iná. Avšak nemali by ste sa snažiť uviesť veci do pôvodného, či lepšieho stavu. Ukážme si to na konkrétnom príklade. Istý manželský pár bol spolu už šesť rokov. Hoci si manžel u svojej manželky všímal zmeny nálady vo vlnách, no pretože im nerozumel, usiloval sa veci uviesť do pôvodného alebo lepšieho stavu. Chcel všetko napraviť, no v konečnom dôsledku situáciu iba zhoršoval. Domnieval sa, že jej stúpanie a klesanie dáva na vedomie, že niečo nie je v poriadku. Snažil sa jej podať vysvetlenie, že nemá argument na to, aby bola nespokojná a pochmúrna. Avšak jeho manželka mala iný názor. Pociťovala to tak, že jej manžel nerozumie a tým väčšmi sa znepokojovala a sužovala. I keď sa muž domnieval, že všetko dáva do poriadku a zlepšuje, realita bola taká, že svojej žene zabraňoval tomu, aby pociťovala úľavu a zlepšenie. Pokiaľ sa vaša partnerka utiahne do studne, vy musíte jednoznačne pochopiť, že v tomto momente vás žena potrebuje najviac. Nejedná sa o problém, ktorý je možné vyriešiť, či dať do pôvodného stavu. Ide o možnosť, ako vyjadriť podporu a oporu partnerke absolútnou láskou. Veľkou chybou je, že muž sa snaží zakaždým uchrániť svoju partnerku pred pádom na dno. Usiluje sa ju zdvihnúť nahor. Nepozná, že žena sa musí dostať na samé dno a že od neho sa následne odrazí a bude znova smerovať nahor. Pokiaľ žena ide ku dnu, nevyžaduje, aby jej niekto vravel, prečo tak nemá učiniť. Vyžaduje len jedno, mať niekoho pri sebe, kto ju vypočuje (najmä čo sa týka jej pocitov) a kto jej prejaví svoju účasť. I keď platí, že muž dobre nerozumie tomu, z akého dôvodu má žena pocit neistoty a pochybnosti, môže jej ponúknuť lásku, záujem, oporu a pomoc. Nemusíte sa obávať, že to nezvládnete. Aj naďalej vám budeme pomáhať a radiť, ako sa zlepšovať vo vašom vzájomnom vzťahu, predovšetkým ďalšími novými článkami aj v rámci tejto obšírnejšej problematiky.