Z akého dôvodu ste ako muž zmätený...

Vráťme sa ešte k príbehu predchádzajúceho páru. Budete neustále pomýlení, i keď viete, že ženy sú ako vlny. Pokiaľ sa vám pozdáva, že vaša manželka je práve v studni, koncentrovane ju počúvajte a buďte pozornejší, viac ako predtým. Pokiaľ rozpráva o tom, čo ju sužuje a zarmucuje, usilujte sa nepredstierať jej možnosti „nápravy“ a zlepšenia, takisto sa nesnažte vylepšiť jej náladu a celkový psychický stav. No pozor na to, že asi po dvadsiatich minútach vás znova zasiahne neistota, pretože vaša manželka sa bude cítiť stále rovnako a jej stav sa nezlepší. Vaša reakcia bude nasledovná: „Zo začiatku som počúval a ona hovorila čím ďalej tým otvorenejšie. Ibaže následne sa jej celkový psychický stav zhoršil. Platilo, že čím pozornejšie a sústredenejšie som počúval, tým bola smutnejšia a zarmútenejšia. Následne som spomenul, že by sa nemala toľko znepokojovať a celý náš rozhovor bol zavŕšený hádkou.“ Napriek tomu, že ste svoju partnerku počúval, i tak ste sa pokúšal ju „dať do poriadku“. Domnievali ste sa, že sa jej pocity ihneď zmenia a jej psychický stav tiež a to k lepšiemu. Ako každý muž, ani vy ste nepredvídal, že ak sa žena vnára do studne, nie je zaručené, že sa jej nálada musí napraviť v tom okamihu, i keď pociťuje podporu a oporu zo strany vás ako partnera. Práve naopak, ľahko sa môže ešte viac zhoršiť. Znamená to, že vaša opora a podpora podporuje a podáva pomocnú ruku žene, to áno. Ibaže práve takto sa žena jednoduchšie a skôr ocitne na dne a následne začne pociťovať zlepšenie. Ako prvé sa musí odraziť od dna, aby mohla smerovať potom nahor. Až potom je jej cyklus kompletný. Nemajte obavy z toho, že budete často pomýlení a navyše sa budete nazdávať, že vaša podpora nie je dostatočná a nepomáha vašej partnerke. Môžete si namýšľať, že žena sa iba hlbšie potápa do studne. Mali by ste myslieť na to, že i keď ste úspešní v dávaní podpory svojej partnerke, môžete u nej zapríčiniť horšiu náladu a celkový psychický stav. Vlna musí ako prvé doraziť až ku dnu. Až vtedy začne stúpať hore. Pokiaľ toto pochopíte, nebudete vyčkávať, že sa žena i s vaším úsilím bude cítiť lepšie a príjemnejšie. Záverom nášho článku ešte raz zdôrazňujeme, že i napriek tomu, že ste ako muž úspešný v poskytovaní podpory svojej partnerke, môže to u nej zapríčiniť horšiu náladu. Keď už porozumiete tomuto cyklu, začnete byť chápavejším a zhovievavejším. Budete chápavejší a citlivejší k žene, pokiaľ sa dostane do studne. Dozviete sa, že nemôže predvídať, ako dlho ženina zhoršená nálada bude trvať. Každý z nás mužov musí pochopiť, že niekedy je cesta až na samé dno dlhšia, druhýkrát zasa kratšia. Majte to na pamäti zakaždým, keď sa dostanete do podobnej situácie a u vašej partnerky nastane jej pravidelný cyklus. Je zrejmé, že hneď na prvýkrát neodhadnete správne, ako reagovať, pokiaľ sa partnerka ocitne v studni. Ale samotná periodicita tohto cyklu vás s istotou postupne naučí správnemu konaniu a rozhodovaniu sa. Želáme vám veľa šťastia a vytrvalosti v tomto náročnom cykle...