V dnešnom článku nadviažeme na predchádzajúci a pozrieme na to, ako na jaskyňu muža budú reagovať ženy.

Muž nie je vždy milujúcim a žena rozvážna a logicky premýšľajúca...

Ak je muž väznení v jaskyni, nedokáže sa oddávať naplno svojej partnerke, tak ako to ona vyžaduje od neho. Aj pre ženu je toto štádium veľmi náročným, predovšetkým z toho dôvodu, že netuší, akým silným stresom je jej partner poznačený. V prípade, že zavíta domov a oboznámi svoju ženu s nimi, je možné, že by mu pomohla. Ibaže partner o problémoch mlčí a to sa pre ženu javí, ako keby si ju nevšímal. Predvída, že sa niečo deje, usudzuje, že partnerovi už nemá o ňu záujem, ako na začiatku, keď ju veľmi miloval, lebo vtedy sa s ňou aj zhováral a všetko jej hovoril.

Ženy zvyčajne nepoznajú, ako u Marťanov bojujú so stresovými stavmi a vypätím. Vyčkávajú na situáciu, keď sa muži budú priamo zhovárať o všetkom, všetkých problémoch s nimi, ako to robia ženy na Venuši. Ak je muž v jaskyni, žena sa rozčuľuje, pretože sa zatvoril do seba. Veľmi sa urazí, ak muž zvolí inú aktivitu, ako venovanie sa jej. Obyčajne muž ide von s kamarátmi, aby sa odreagoval, či sleduje zápas v televízii, športuje alebo číta noviny, či časopisy.

Čakať, že muž uzavretý do seba vo svojej jaskyni, bude zrazu úprimný, srdečný a viacej milujúci je takisto neskutočné, ako čakať od ženy, ktorá je práve nazlostená, že sa jej zlosť ihneď utíši a bude múdro premýšľať. Je veľkou chybou si namýšľať, že muž (partner) dokáže byť vždy len milujúcim a naopak žena zasa len rozvážna a logicky premýšľajúca.

Čím skôr si to každý z nás uvedomí, tým skôr dokážeme pochopiť tieto rozdiely a vyvarovať sa zbytočným nedorozumeniam. Ak sa Marťania utiahnu do svojich jaskýň, zvyčajne nemyslia na to, že ich kamaráti môžu byť taktiež zaťažení svojimi problémami. Zasiahne ich vášeň, ktorá im prikazuje postarať sa najprv o seba a až neskôr o ostatných ľudí. Toto správania však žena odsudzuje a silno vyjadruje nespokojnosť s mužovým konaním a zmýšľaním. Je možné, že ho bude žiadať o pomoc a oporu. No jej reakcia bude panovitá a rozkazujúca, čo bude vyznievať, ako keby chcela silou mocou získať nadvládu nad svojím mužom. Stačilo by iba jedno, aby poznala, že muži majú korene na Marse. Ak by to vedela, nemusela by takto reagovať a rýchlo by pochopila mužovu reakciu ako bežný spôsob reagovania na stres a napätie. Uvedomila by si, že to nie je jeho slabší prejav lásky voči nej a vedela by s ním vychádzať aj v tomto pre neho ťažšom období.

Muži a partneri navzájom nemyslia na dôsledky, ktoré vznikajú z toho, že sa uchýlia do svojej jaskyne a sú ďaleko od svojej partnerky. Ak by na to pamätali a vcítili sa do pocitov žien, istotne by sa tak nesprávali, ale oveľa citlivejšie, aby im toľko svojím odlúčením neubližovali. Pre mužov by malo byť tiež prioritné, aby pamätali na to, že ženy majú pôvod na Venuši, musia chápať ich reakciám, činom a emóciám. Ak to neplatí, tak reagujú odmerane a obranou je útok, zvada, respektíve hádka.

Dôvody pre vznik hádok vo vzťahu muža a ženy

Uvedieme si tri najčastejšie sa objavujúce nezhody a možné dôvody pre vznik hádok vo vzájomných vzťahoch muža a ženy:

  1. Ak ona vraví: „Ty ma nepočúvaš.“ Jeho rekciou je: „Ako to, že ťa nepočúvam? Môžem ti presne zopakovať, čo si hovorila.“ I keď je muž v jaskyni, piatimi percentami mysle zachytáva, čo mu žena rozpráva. Pre neho to značí, že ju počúva. Pre ňu je to málo a očakáva 100-tnú % pozornosť.
  2. Ak žena vraví: „Mám pocit, akoby si tu ani nebol.“ Muž oponuje: „Ako to, že tu nie som? Som tu, nevidíš ma?“ Z daného vyplýva, že mužova predstava sa odlišuje od ženinej. Ak je prítomný telom, nemôže si žena myslieť, že tam nie je. Ale ona narážala na to, že aj keď je fyzicky tam, nepociťuje jeho prítomnosť a toto mu vytkla.
  3. Ak ona oznámi: „Si krutý a neľudský. Využívaš iba rozum.“ Muž odpovedá: „Čo je na tom zlé? Akým spôsobom mám rozlúsknuť tento problém?“ Muž sa domnieva, že ho žena odsudzuje zbytočne a vyžaduje od neho veľa, pokiaľ on vykonáva to, čo je pokladané za dôležité k správnemu vyriešeniu problémov. Zvyčajne platí, že muži zabúdajú na to, že raz sú k žene milí a úprimní, inokedy zase bezcitný a nevšímavý. V jaskyni sa každý muž zameriava len a len na vyriešenie problému a netuší, ako budú jeho apatiu chápať iní.

V takomto štádiu má žena nutnosť rozprávať o svojich pocitoch. A muž by nemal robiť pochybnými tieto jej pocity. Milí páni, mali by ste chápať svoje partnerky, keď chcú hovoriť o tom, ako si ich nevšímate a nevenujete sa im dostatočne, tak ako vy očakávate, že vám ona bude rozumieť, keď sa vy uchýlite do svojej jaskyne a vyžadujete pokoj a mlčanie. Viac o tom, ako žena nachádza pokoj a uvoľnenie v rozhovore, si povieme nabudúce.