Je pravdou, že muži vyžadujú dôveru, i keď sa práve nenachádzajú v jaskyni. Neobľubujú nevyžiadané rady alebo prejavy participácie, respektíve účasti. Neustále si totižto niečo dokazujú. Najväčším úspechom, ba až triumfom, je schopnosť poradiť si bez pomoci ostatných. Pričom žena pokladá pomoc za najväčší dôkaz dôveryhodného a hodnoverného vzťahu. Muž pociťuje podporu a oporu ženy, ak mu ju dáva najavo asi takýmto spôsobom: „Verím, že si dokážeš poradiť, pokiaľ sám priamo nepožiadaš o pomoc.“ Pre ženu je zo začiatku veľmi náročné takto podporiť muža a byť jeho oporou. Zvyčajne práve ona vyžaduje podporu od neho. Viaceré ženy pociťujú, že vo vzťahu docielia, čo požadujú a chcú, len ak budú kritizovať muža za jeho chyby a predostierať mu rady, o ktoré nemá záujem. Pokiaľ už počas detstva nemala žena vzor v matke, ktoré poznala a ovládala, ako prijímať podporu od muža, v dospelosti jej na rozum nepríde, že od muža bude môcť dostávať viac, ak ho rovno poprosí o podporu – je zrejmé, že bez kritiky a bez nepotrebných a bezvýznamných rád. Popritom, pokiaľ sa žene mužovo správanie nepáči, môže mu to jednoducho priamo povedať, no nemusí jeho správanie kritizovať a hodnotiť ako zlé, či nevhodné. Ženy častokrát nerozumejú tomu, že kritizovaním a neželanými radami mužov odrádzajú. Nevedia, ako dosiahnuť to, čo od nich chcú a požadujú. Je to veľmi náročné pre ne. Čo keď sa pri stole nevyhovujúco, nesprávne správa, alebo sa nevkusne oblieka? Čo ak je to dobrý muž, no vidieť na ňom, že zo seba robí hlúpeho a spôsobuje si tak problémy vo vzájomných vzťahoch? Čo má žena v takýchto prípadoch a situáciách robiť? Ak mu to povie hocijako, muž sa snaží takéto veci ignorovať a neberie ich vážne, aby sa snažil polepšiť, či zlepšiť. To môže byť vážnym problémom v nastávajúcich rokoch vzájomného vzťahu. Odpoveďou na vyššie položené ženské otázky budú znieť jasne. Nikdy nekritizovať a neradiť, ak o to sám muž nepožiada. Lepšie bude, ak žena prejaví voči mužovi uznanie a záujem. Práve to muž potrebuje a vyžaduje, nie poučovanie a rady, čo a ako má robiť. Len čo muž zaregistruje, že ho žena akceptuje a berie na vedomie takého, aký je, bude zvedavý aj na jej úsudok a mienku. Pokiaľ bude mať pocit, že žena požaduje, aby sa zlepšil a zmenil, nebude chcieť rady od nej a nebude mať záujem o jej nápady. Muž musí mať pocit bezpečia a istoty, pokiaľ sa otvorí a požiada o pomoc, či radu. V našom ďalšom článku si povieme viac o tom, že žena musí hovoriť o svojich pocitoch a stavoch, ak chce, aby sa muž postupne zlepšil a zmenil. Spomenieme prístupy, ako by sa mala správať a čo by mala správne a vhodne robiť...