Čomu sa priučili Marťania...

V úvode tohto článku je potrebné uviesť, že Marťania a Venušanky si spolu nažívali v pokoji, lebo uznávali medzi sebou vzájomné rozdiely. Marťania sa priučili brať do úvahy nevyhnutnosť Venušaniek hovoriť, pretože iba tak pociťujú úľavu. I v prípade, že muž častokrát nemá čo povedať, naučil sa, že Venušanka pokladá za oporu a pomoc iba to, keď ju počúva.

Na druhej strane zase Venušanky sa priučili brať do úvahy nutnosť Marťanov odlúčiť sa od ostatných s cieľom odbúrať stres a napätie. Jaskyňa pre ne skončila byť niečím nepoznaným, alebo príčinou pre nárast nepokojov, či iných obáv. I keď Marťania tušili a predpokladali, že ich Venušanky atakovali, vinili, či odsudzovali, pochopili, že to ani raz nie je na dlhú dobu. Venušanky sa v zápätí uspokojili s daným stavom a začali Marťanov uznávať.

Marťania sa priučili načúvať a objavili to, že Venušankám veľmi pomáha, ak môžu o problémoch hovoriť. V praxi zostáva veľmi častým javom, že muži a ženy sa odmietajú rozprávať o problémoch, nakoľko ani raz nepostrehli hojivú a uzdravujúcu silu hovoreného slova. Nevšímali si, ako sa správanie ženy, ktorá vidí, že ju niekto počúva, ihneď premieňa na priaznivejšie a pokojnejšie. Zvyčajne vlastne videli, ako žena (je možné, že ich matka), ktorú nikto nepočúval, ustavične opakovala svoje problémy. Jednalo sa väčšinou o ženy, ktoré dlhší čas trápilo, že ich nikto nemá rád a nikto im nenačúva.

Primárny problém však nie je, že hovorí o problémoch, ale že ju nikto nemá rád. Keď sa Marťania priučili počúvať, bolo to pre nich nesmierne veľkým objavením niečoho, čo doposiaľ nepoznali. To isté platí aj pre súčasných mužov, ktorí sa naučia počúvať bez pocitu zodpovednosti a viny. Zisťujú, že to vôbec nie je náročné. Keď sa v tomto smere a povedzme umení zlepšia, zisťujú, že je to výborný spôsob, ako nemyslieť na problémy a čo je hlavné, možnosť ako podporiť a podať pomocnú ruku svojej milovanej. V prípade, že muž a partner zažíva obrovské napätie a stresový stav, vyžaduje byť sám v jaskyni. A vyjsť z nej môže pomaličky len formou zábavy, ako je napríklad pozeranie televízie, športovanie, či inou formou zábavy a relaxu, ktorú obľubuje najradšej.