Rozdeľte sa o zodpovednosť...

V rámci druhej časti riešenia ako komunikovať bez obviňovania si povieme viac o rozdeľovaní zodpovednosti. Kvalitná komunikácia potrebuje zastúpenie oboch strán. Muž by mal pamätať na to, že ak sa žena ponosuje, neznačí to, že ho pokladá za vinníka, respektíve že mu pripisuje vinu za niečo. Ona takýmto spôsobom jednoducho diskutuje svoje problémy a takto sa potrebuje vyventilovať. Na druhej strane žena by mala pamätať na to, že musí dávať najavo, že jej prejavy nespokojnosti nie sú zacielené proti nemu. Vhodným príkladom je, ak žena vojde do miestnosti a spýta sa muža: „Ako ti ide robota?“ A on odpovedal: „Už budem o chvíľu hotový. Ako si sa v dnešný deň mala?“ A následne partnerka odpovedala: „Neustále máme toľko práce, že sa už skoro ani nevidíme.“ Inokedy by sa muž začal obraňovať a následne by jej pripomenul, ako často sú spolu, alebo by začal rozprávať o termíne odovzdania rukopisu. Je zrejmé, že by to medzi nimi podnietilo a navodilo napätie a stres. V súčasnej dobe, keď si muž a partner uvedomuje vzájomné rozdiely a odlišnosti, pochopí, že jeho partnerka vyžaduje uistenie a porozumenie, nie bránenie a vykladanie. Preto muž, ak sa naučí vyššie uvedené, prehodnotí svoje konanie a bude reagovať nasledovným spôsobom: „Máš pravdu, mali sme naozaj veľmi veľa práce. Posaď sa tu pri mne, nech si ťa trošku pritúlim. Mali sme náročný deň.“ A partnerka nemôže na to zareagovať nijako inak ako takto: „Je mi s tebou veľmi dobre.“ Takéto ocenenie a uznanie muž potrebuje, aby mohol byť svojej milovanej ešte viac k dispozícii. Následne sa žena ešte chvíľku ponosovala, že má za sebou zlý a náročný deň a že pociťuje únavu. O pár minút sa upokojila. Platí, že ženy nepomýšľajú na prejavy ocenenia a uznania, lebo sa domnievajú, že muži poznajú, ako veľmi ženy oceňujú, keď sú im nápomocní a čo je ešte dôležitejšie, keď ich počúvajú. Ibaže muži to nevedia. Ak žena rozpráva o svojich problémoch, muž vyžaduje, aby ho ubezpečila a utvrdila, že ho ešte ľúbi a oceňuje, čo pre ňu všetko robí. Pokiaľ muž nemôže problémy riešiť, rozrušujú a hnevajú ho. Ak mu žena prejaví uznanie, pochopí, že jej pomáha aj tým, že ju jednoducho počúva. Pokiaľ chce žena partnera podporiť, nemusí prekonávať svoje pocity, tiež ich nemusí ani pozmeňovať. Avšak musí sa naučiť, ako ich vyjadrovať tak, aby sa muž nedomnieval, že ho obviňuje a vinní z niečoho, či ho kritizuje. Aj v tomto prípade platí, že malé zmeny sú schopné urobiť viac.