Muž niekedy nedokážu pochopiť, prečo sa opäť zmenilo správanie jeho ženy...

Istý muž sa počas terapie vyjadril takto: „Keď náš vzťah začal, moja manželka pôsobila silná, no postupne začala byť labilnejšou a nerozhodnejšou. Pamätám sa na to, ako som ju uisťoval, že ju mám rád alebo, že ju ľúbim a že mi na jej osobe záleží. Dlho sme debatovali a bol som presvedčený o tom, že sa tento problém podarilo vyriešiť. Ibaže opak bol pravdou, o pár dní sa tento stav prinavrátil. Pripadá mi to, že ma predtým vôbec nepočúvala. Nahneval som sa a skončilo sa to hádkou.“ Možno zostanete prekvapení a zarazení, no i iní muži mávajú rovnaké zážitky v rámci svojich vzťahov. V čase, keď sa muž z vyššie uvedeného príbehu dal dokopy so svojou budúcou manželkou, jej vlna práve rástla. Plynutím času ich vzťah rozkvital, ženina láska voči mužovi zosilnela. A keď jej vlna docielila vrchol, žena náhle začala pociťovať pochybnosť a nepokoj. Žiadala od muž čoraz viacej záujmu a zdvorilosti. Jednalo sa o začiatok jej pádu do studne. Muž si nedokázal vysvetliť, z akého dôvodu sa zmenilo jej správanie a chovanie. No po dlhom rozprávaní sa (viac hodín) sa žena cítila oveľa lepšie a upokojila sa. Muž ju uistil, že ju neustále miluje a úslužne jej dá podporu. V tomto okamihu ženina vlna začala rásť a stúpať smerom nahor. Muž cítil úľavu. Po tomto vzájomnom pôsobení a ovplyvňovaní získal muž presvedčenie, že šťastne a vydarene vyriešil ich vzájomný problém. Ibaže po pár týždňoch žena sa znova začala ponárať do studne a prinavrátili sa jej pocity pochybností a nepokoja. V tejto chvíli muž neprejavil toľko porozumenia a zhovievavosti, ako predtým. Žene už neverí ako pred niekoľkými týždňami, keď ju uisťoval o jeho láske voči nej. Obraňoval sa a nesprávne hodnotil, že opäť vyžaduje jeho uistenie. A ako to nakoniec dopadlo? Odpoveď je jednoznačná. Skončilo sa to škriepkou a potýčkou. Čo by mohlo v tomto smere pomôcť, je iba lepšie porozumenie. Ale o tom si povieme viac v našom ďalšom článku...