Lepšie porozumenie...

Ak ste muž, musíte si uvedomiť, že ženy sú rovnaké ako vlny a ich pravidelne sa opakujúce prejavy pochybností a nepokoja sú bežné, dôležité a predovšetkým prechodné. Rovnako musíte pochopiť, že nemôžete byť prostoduchí a detinskí v tom zmysle, že by vaša láskavá reakcia na ženine najtajomnejšie problémy mohla mať dlhodobý efekt. Musíte sa taktiež naučiť pochopiť vašu partnerku, keď je ona práve v studni. Takto jej pomôžete ticho sa dostať celým procesom ozdravovania. Rovnako oboch ochránite pred existenciou škriepok a nepokojov.

Vychádzajme z troch dôležitých vecí, ktoré musíte ako správny partner dodržiavať vo vašom vzťahu:

  1. Pokiaľ vaša žena dopadá na dno studne, nie je to vašou vinou, ani vaším stroskotaním. Nedokážete tomu predísť, i keď jej dáte väčšiu podporu. Ste schopní jej toto náročné obdobie pomôcť zvládnuť jednoduchšie a s menšou ujmou.
  2. Vaša láska a opora (podpora) nedokážu vyriešiť ženine problémy a ťažkosti natrvalo. Zásluhou vašej lásky pociťuje však viac bezpečia vo chvíli, keď sa vnára do studne. Je prostomyseľné sa držať toho, že žena bude zakaždým iba milujúcou a láskavou partnerkou. Ako správny muž musíte predvídať, že problémy sa určite objavia. Ale vždy môžete mať dobrý pocit, pokiaľ dáte žene najavo vzájomné rešpektovanie jej stanovísk.
  3. Žena je zdatná samovoľne sa odvrátiť od dna studne a zdvihnúť sa smerom nahor. Nepociťujte potrebu ju „opravovať“. Nie je vôbec „poškodená“ alebo „zničená“. Vyžaduje však iba vašu lásku, porozumenie a celkové jej znášanie bez vyjadrenia odporu voči nej.
  Samým záverom nášho článku vyzdvihujeme ten fakt, že pokiaľ sa budete pridŕžať predchádzajúcich troch bodov, môžete očakávať lepšie porozumenie a pochopenie v rámci vášho vzťahu s vašou milovanou polovičkou.