Tentokrát sa pozrieme na to, aké skutočnosti Kámasútra uvádza v súvislosti s tým, „Aké zaobchádzanie a správanie majú muži najradšej“. Istotne milí páni budete súhlasiť s nami, keď povieme, že muži majú radi, keď sa ich ženy, partnerky, či milenky krútia okolo nich a splnia im všetko, čo povedia ako  bohovia a vládcovia. Kámasútra hovorí o viacerých vynaliezavých predstavách, ako mužom zalichotiť a robiť im dobre. Mnohé tieto predstavy  hraničia so ženskou dôstojnosťou a v súčasnej spoločnosti by nemali mať miesto lebo skôr vyznievajú ako pohŕdanie s nežnejším pohlavím...  

Žena mohla napríklad vyslať svojho služobníka do mužovho príbytku, aby jej odtiaľ doniesol kvety, ktoré pre partnera pripravil záhradník uplynulý deň, aby si aj takto dokázala užiť takú istú radosť, akú už partner prežil. Každá žena musela vedieť zachovať milencove tajomstvá a vyzradiť mu tie svoje. Mala sa snažiť dôkladne ukrývať svoju zlobu a zlosť. Rovnako žena mala vedieť vysloviť uznanie nad milencovými schopnosťami a umením v sexuálnych polohách a tiež nikdy nesmela partnera v posteli ignorovať. Podľa jeho chuti a rozkazov ho mala hladiť po každej časti jeho tela, bozkávať sa s ním a túliť sa k nemu, aj vtedy, keď už muž usnul.

Žena mala dokázať odzrkadliť a opätovať mužovi všetky jeho city primeraným spôsobom, tak ako to muž požadoval. Mala sa na muža vždy pozerať starostlivo, odsudzovať a nenávidieť jeho nepriateľov, utešiť ho, keď bol bez nálady a sklamaný. Mala žiarliť v blízkosti inej ženy, voči ktorej partner vyjadril záujem, zľaknúť sa, ak sa mužovi prihodila nejaká nepríjemná udalosť. V prípade, keď muž kýchol, pozorná manželka nezabudla povedať „na zdravie“ a keď sa spil, tak rozumne bola ticho a nevyčítala mu to.

Ak partner ochorel, žena upadla do akéhosi smútku a žiaľu v súvislosti s jeho ťažším zdravotným stavom. Nechcela prijímať stravu, obliekala si tie najjednoduchšie šatstvo a zaháňala služobníctvo, ktoré sa ponúkalo priniesť voňavky, či poklady. Záverom je potrebné spomenúť ešte i to, že partnerka musela dokázať prepáčiť mužove prehrešky a nadobudnúť mu príležitosť, aby sa sľubmi zaviazal k činom, ktorými mohol svoje úpadky napraviť. Čo na to povedať. Neexistuje azda ani jeden „súčasný“ muž, ktorému by sa vyššie popísané skutočnosti nepáčili. Je toto naozaj také správanie, ktoré muži majú milovať a obľubovať aj v dnešnej dobe?

Je potrebné zdôrazniť, že história bola iná, a to sa týka aj správania žien, partneriek a mileniek voči svojim mužom, partnerom a milencom. Niektoré prvky správania dnešných žien sú správne, ale rovnako treba ich aplikovať s mierou, aby sa nestalo z poslušnosti žien otroctvo. Žiaľ aj s takýmito prejavmi je možné sa v dnešnej spoločnosti stretnúť. Láska je puto medzi dvoma zaľúbenými partnermi a preto má platiť, aby si obaja partneri navzájom pomáhali a slúžili, raz jeden, raz druhý, nie iba jeden z nich a obzvlášť iba žena a partnerka. Žena má byť práve tá, ktorá má byť u muža váženou, obletovanou a rozmaznávanou. Priznajme sa milí páni, kedy sme naposledy tú svoju niečím potešili, obdarovali alebo rozmaznali? Tak, šup šup do toho a pri najbližšej príležitosti ju poriadne a nečakane prekvapte, azda aj tým, že ju budete práve vy viacej obskakovať, obsluhovať a všímať si ju, keď bude doma. Určite to ocení a nakoniec s láskou splní aj ona potom vám to, čo budete chcieť.

A s príjemnou chuťou a vôľou ide všetko ľahšie a jednoduchšie, ako keby sa to muselo robiť nasilu a proti vôli. Pamätajte na to, čo sme vám dnes hovorili a nezabúdajte na to, že nielen muži majú radi príjemné zaobchádzanie, ale predovšetkým aj naše ženy a partnerky...