Najčastejšie mužské chyby v komunikácii so ženou...

Aby sme boli kompletní a objektívni, aj vy muži robíte chyby rovnako ako vaša partnerky, pokiaľ nerozumiete ich základným potrebám. Častokrát zabúdate, že sa so ženami rozprávate neslušne a nedávate im najavo podporu a oporu. I keď ako muž pochopíte, že vaša partnerka je smutná, kým si neuvedomíte, z akého dôvodu je nešťastná a citovo neuspokojená, nedokážete svoje stanovisko zmeniť. Pokiaľ poznáte, aké má žena základné potreby, dokážete sa vnímavejšie správať. Následne si uvedieme najbežnejšie chyby, ktoré robíte ako muž v súvislosti so vzťahom k základným citovým potrebám partnerky.

Chyby muža v komunikácii so svojou partnerkou:

  1. Nepočúvate, ste nepozorní, nekladiete otázky vyjadrujúce pozornosť, či trápenie.
  2. Jej pocity chápete doslovne, opravujete ju. Domnievate sa, že partnerka vyžaduje riešenie a z toho dôvodu jej dávate rady.
  3. Počúvate, no následne sa rozčúlite a viníte ženu.
  4. Zmenšujete význam jej pocitov a potrieb. Zamestnanie alebo deti sú pre vás podstatnejšie, ako ona.
  5. Ak sa žena sužuje, vy jej vykladáte, z akého dôvodu máte pravdu a prečo sa nemá sužovať.
  A na záver tentokrát uvádzame, z akého dôvodu môže vaša partnerka pociťovať, že nie je milovaná v súvislosti s vyššie interpretovanými chybami, ktoré robíte v komunikácii s ňou vy ako jej partner: A) Nedávate najavo svoj záujem. B) Pociťuje, že jej nerozumiete. C) Žena sa cíti nemilovaná, pretože neberiete do úvahy jej pocity. D) Žena nepociťuje vašu vernosť, nie je pre vás jediná. E) Žena sa cíti nemilovaná, pretože neuznávate jej pocity a podnecujete v nej domnienku, že nemá na nič právo.