Istotne ste aj vy zažili situáciu, kedy vaša partnerka nechcela prijať vaše navrhované riešenie a odmietla pomoc. Čo robiť v takejto situácii a ako sa správne zachovať?

Lepšie je zdržať sa zbytočných poznámok...

Ak žena nesúhlasí s mužovým riešením, vzbudí v ňom pocit, že mu nedôveruje. Partner si uvedomuje, že partnerka si neváži jeho úsilie a preto sa u neho postupne vytráca zvýšená počiatočná pozornosť. A rovnako prejavená dobrá vôľa pomôcť sa tiež znižuje... Východiskom by mohlo byť, že muž by si mal v takýchto prípadoch spomenúť na to, že ženy majú pôvod na Venuši. Potom jednoduchšie spozná, prečo žena neprijíma jeho riešenie a pomocnú ruku. Dospeje k záveru, že predkladal pomocnú ruku práve v čase, keď jeho partnerka vyžadovala pozornosť a porozumenie. Následne uvedieme pár praktických príkladov, ako partner nevedomky nedostatočne oceňuje skutočnú hodnotu partnerkiných citov a predkladá pomocnú ruku a riešenia, o ktoré však ona nemá záujem. Bolo by dobré, ak dospejete k záveru, prečo aj vaša partnerka koná tak ako koná a vzpiera sa voči vám:

  • „To som vôbec nehovoril.“
  • „Ok, odpusti mi. Teraz na to zabudneme.“
  • „Predsa sa rozprávame.“
  • „Nemusíš sa urážať, tak som to vôbec nemyslel.“
  • „V poriadku, poupratujem dvor. Potom budeš pokojná?“
  • „Prečo dopustíš, aby sa k tebe takto chovali? Prestaň brať ohľad na nich.“
  • „Oddnes to vybavím sám.“
  • „Áno, záleží mi na tebe. Nedaj sa vysmiať.“
  • „Nemala by si sa toľko sužovať.“
  • „Ako to môžeš povedať? Minulý týždeň som s tebou strávil celý deň. Bolo to neskutočné a vynikajúce.“

Pravdou zostáva, že každá z vyššie uvedených výpovedí robí pochybným  vysvetlenie partnerkiných pocitov, poprípade predkladá riešenie, ktoré má záporné (odmietavé) pocity pretransformovať práve na kladné (súhlasné). Tým víťazným krokom partnera by malo byť jeho úsilie premôcť sa v súvislosti s vyššie popísanými výpoveďami. O tomto úsilí budeme hovoriť viac neskôr aj na našom blogu.

Naučiť sa počúvať bez zbytočných pripomienok a riešení predstavuje obrovský krok smerom dopredu vo vzájomnom vzťahu muža a ženy. V závere je potrebné si neustále uvedomovať, že ak muž pochopí, že jeho partnerke nevadia jeho riešenia, ale skôr čas a metóda, ako ich predostrel, dokáže sa jednoduchšie vyrovnať s jej zamietnutím. Ak sa dokáže naučiť počúvať, postupom času docieli, že ho partnerka začne hodnotiť viac ako doposiaľ, i keď zo začiatku prejavovala hnev a zlosť. Čím skôr správne pochopí každý muž uvedené skutočnosti, ktoré sme prezentovali v našom článku, tým skôr bude pociťovať pozitívne výsledky vo vzťahu s jeho partnerkou. Začiatky sú vždy najťažšie, s tým súhlasíme, ale aj preto je potrebné pochopiť, čo je správne a čo nie, čo vedie k pozitívnym výsledkom a cieľom. Je to beh na dlhé trate, ale stojí to za to. V ďalšom článku si povieme viac, prečo a kedy práve muž vzdoruje voči konaniu svojej partnerky...