Dnes si povieme viac o tom, ak partner nechce a odmieta prijať partnerkine návrhy.

Akceptujte partnera, prestaňte mu dávať rady...

Ak nastane situácia, keď partner nechce prijať partnerkine návrhy, vzbudí v nej pocit, že mu na nej nezáleží a neberie ohľad na je požiadavky a potreby. Partnerka si uvedomuje, že v jej partnerovi stráca podporu a pomoc a prestáva mu veriť a dôverovať, čo je asi normálna reakcia na daný stav. Ak si partnerka v takýchto situáciách spomenie na to, že muži majú pôvod na Marse, bude pre ňu jednoduchšie porozumieť tomu, prečo jej partner zastáva odmietavý postoj voči nej. Podľa všetkého si uvedomí, že mu poskytovala a predkladala návody a odporúčania, ktoré on nevyžadoval alebo ho odcudzovala miesto toho, aby sa mu zverila so svojimi požiadavkami a potrebami, respektíve aby mu dala k dispozícii potrebné informácie. Následne uvedieme pár praktických príkladov týkajúcich sa toho, ako žena nevedomky veľmi rozrušuje partnera práve tým, že mu poskytuje návody a odporúčania, o ktoré neprejavil záujem, prípadne ho domnele neškodne odsudzuje. Bolo by vhodné, ak by ste rovnako dospeli k záveru, že z takýchto drobností pramenia obrovské múry vzdoru a nesúhlasenia. Daktoré výpovede zahŕňajú utajené a tajné návody alebo odsúdenie. Pokúste sa zistiť, prečo má partner tendenciu domnievať sa, že je pod dozorom.

 • „Tie taniere sú ešte vlhké. Keď sa vysušia, ostanú na nich šmuhy.“
 • „Nemáš pocit, že máš dlhé vlasy?“
 • „Ako si to bol schopný kúpiť? Predsa už jedno máš doma.“
 • „Tamto je parkovisko, otoč sa s autom.“
 • „Nemal by si tak veľa pracovať. Vypýtaj si deň voľna.“
 • „Mal by si sa snažiť tráviť viac času s deťmi. Chýbaš im.“
 • „V pracovni máš veľký neporiadok. Kedy si ráčiš upratať?“
 • „Ideš veľmi rýchlo. Pribrzdi, lebo utŕžiš pokutu.“
 • „Nevedela som, kde si. Mal si mi zavolať.“
 • „Nemáš dosť času na to.“
 • „Táto košeľa, čo si vytiahol, sa ti nehodí vôbec k nohaviciam.“

Takto by sme mohli pokračovať ešte dlho. Dôležité je si uvedomiť, že ak žena nevie, ako rovno poprosiť partnera o oporu a pomoc a chce získať, čo vyžaduje, následne sa obráti práve na neželané návody a odporúčania. V prípade, že sa naučí prijať partnera, nebude mu dávať rady a obmedzí kritiku (odsudzovanie), uskutoční obrovský krok smerom dopredu...

Partnerka musí pochopiť, že partner neodmieta jej potreby a požiadavky, ale metódu, ako mu ich predostiera. Nemusí vôbec jeho vzdor brať tak osobne. Bolo by dobré rozhodnúť sa pre iný prístup pri interpretovaní svojich vlastných požiadaviek. Rýchlo pochopí, že partner má chuť niečo zlepšiť, ak pociťuje, že partnerka k jeho osobe pristupuje ako k riešeniu problému, nie ako k problému samotnému. Milé dámy, budeme apelovať na vás. Pokúste sa nastávajúce dni obmedziť nežiadané rady a odsudzovanie. Partneri to istotne ocenia a budú sa k vám správať a chovať milšie a zdvorilostnejšie. Milí páni, vy sa pokúste ďalšie dni počúvať vždy, keď hovorí partnerka a snažte sa jej pochopiť, čo práve zažíva. Premôžte sa a zahryznite si do jazyka v každom okamihu, ak budete chcieť predostrieť nejaké riešenie a návod na vyriešenie takejto situácie vo vašom vzťahu. Vaša partnerka si to nebude vedieť vynachváliť, uvidíte.

Je na každom, mužovi aj žene, ako pristúpi k našim radám. Len pamätajte na to, že všetko, čo sme dnes interpretovali v našom článku, je založené na pravde a skúsenostiach odborníkov na vzťahy. Ak naše rady v živote nevyskúšate, nebudete vedieť, či skutočne fungujú. Darmo vám tu budeme čokoľvek vypisovať, dôležité je samotné rady a návody aplikovať v reálnom živote. Želáme veľa síl v napredovaní vo vašom vzťahu. Váš tím Zerex...