Ak to zabolí...

Ako muž nerozumiete tomu, z akého dôvodu je vaša partnerka smutná a znepokojená. Preto jej hovoríte, že by nemala byť smutná a zarmútená. Práve v tomto momente, ako jej to poviete, sa poškriepite. Je to asi to najhoršie, čo môžete spraviť. Nemôžete žene povedať, že nemá byť smutná a zarmútená. Môžeme to prirovnať, ako keby si nasypete soľ na porezané miesto na vašom prste. Pocítite ohromnú bolesť a hneď sa nazlostíte. Ak sa vaša partnerka domnieva, že jej dakto ukrivdil, vyzerá to tak, ako keby z toho obviňovala práve vás, svojho partnera. Ale pokiaľ natrafí na porozumenie, zabúda na zvaľovanie viny na iného. Tvrdiť žene, že sa nemá domnievať, že jej ktosi ukrivdil, robí iba horším celkový stav medzi vami a ňou. Z času na čas žena múdro dáva súhlas k tomu, že nemá mať taký pocit. Avšak aj napriek tomu pociťuje smútok a nechce počúvať, že by ju nemala pociťovať. Vyžaduje len jedno, aby ste si uvedomil príčinu jej smútku a bolesti. Ak ako partner neporozumiete zvratu, ktorý nastal u vašej partnerky, budete si myslieť, že chce od vás, aby ste celkom zanevrel na pozeranie televízie. Ibaže to vaša partnerka nechce od vás. Ona sa chcela domôcť toho, aby ste si uvedomil, ako ju to zraňovalo. Ženy automaticky vytušia, že ak by si muž vypočul, čo ich trápi, on by v momente uskutočnil nevyhnutné opatrenia na to, aby to zmenil. Kým žena hovorí o svojom smútku, vyžaduje vtedy iba jediné – aby ste ju ako jej partner vypočul a uistil v tom, že nebudete znova tým pasívnym partnerom, ktorý bude sledovať každodenne televíziu a nebude si ju všímať, či počúvať. Určite máte nárok pozerať televíziu, no vaša manželka zase má právo byť smutná. Zaslúži si, aby ste ju vypočul, porozumel jej a vyjadril jej podporu a oporu. Nedopustil ste sa chyby, keď ste sledovali televíziu a vaša žena sa tiež nedopustila chyby, ak bola smutná a zarmútená.

Muži požadujú priestor, ženy zase porozumenie a spoluúčasť

Čo vám z daného vyplýva? Asi to, že muži požadujú priestor, ženy zase porozumenie a spoluúčasť. Tým, že ste ako manžel neporozumel manželkinej vlne, domnievali ste sa, že dala odpoveď na váš podnet v rozpore so spravodlivosťou. Nesprávne si myslíte, že musíte urobiť pochybnými jej pocity, ak chcete získať čas na sledovanie televízie a svojich obľúbených programov. Ste presvedčení, že nemôžete predsa svoju milú neustále ľúbiť a byť jej stále na blízku. Ako manžel sa môžete domnievať, že musíte urobiť pochybnými pocity svojej partnerky, len aby ste nadobudol právo sledovať televíziu, žiť svoj život a byť sám sebou. Pokiaľ vaša manželka chce, aby ste ju vypočul, tak učiňte tak a neusilujte sa iba o to svoje, o právo sledovať televíziu. Na druhej strane by sa ani vaša partnerka nemala usilovať o to svoje, o právo byť smutná, zarmútená s pocitom zármutku.