Muži nevedia, že ženy svoje pocity vyjadrujú inak...

Ženy často vravievajú:Nikdy nechodíme von.“ „Nikto si ma nevšíma.“ „Som taká unavená, nič nevládzem.“ „Chcem na všetko zabudnúť.“ „Tu je vždy hrozný neporiadok.“ „Nikto ma nepočúva.“ „Nič tu nefunguje.“ „Ty ma už neľúbiš.“ „Vždy sa niekam ponáhľame.“ „Chcela by som viac romantiky.“ Rekcie mužov na predchádzajúce slová žien:To nie je pravda. Minulý týždeň sme boli vonku“. „Určite sa nájdu ľudia, čo si ťa všimnú.“ „Hlúposti. Nie si predsa bezvládna.“ „Ak sa ti tvoja práca nepáči, daj výpoveď.“ „Vždy nie.“ „Ale ja ťa práve teraz počúvam.“ „Chceš povedať, že za to môžem ja?“ „Samozrejme, že ťa ľúbim. Preto som tu.“ „Vôbec nie. V piatok sme oddychovali.“ „Chceš povedať, že nie som dosť romantický?“ Na vyššie interpretovaných príkladoch môžeme vidieť, ako presný preklad ženiných slov doslova klame muža, ktorý má vo zvyku využívať reč ako nástroj na podávanie správ a skutočností. Rovnako vidieť, že mužove odpovede sa môžu jednoducho stať aj dôvodom pre hádku. Nejednoznačná a nezreteľná odpoveď bez lásky vedie vo vzťahoch k vzniku najrozsiahlejších a najciteľnejších problémov. Dobré bude, ak sa trochu viac zastavíme pri tom, na čo sa ženy najčastejšie sťažujú. Vyjadrenie „Mám pocit, že ma nikto nepočúva“, môže muž zle pochopiť, najmä čo sa týka odkazu, ktorý žena touto vetou mužovi dáva. Pretože muž si túto vetu vysvetlí a pochopí doslova a tým spochybní ženine pocity. Je presvedčený, že ženu počúva, keď je schopná zopakovať, čo povedala. Správny preklad vety: „Mám pocit, že ma nikto nepočúva,“ aby ju muž pochopil, by bol: „Mám pocit, že nechápeš, čo sa ti snažím povedať, alebo ti nezáleží na tom, čo cítim. Mohol by si nejakým spôsobom dať najavo, že ťa skutočne zaujíma, čo hovorím?“ Ak by muž správne a vhodne porozumel sťažnosti ženy, menej by sa hádal a dokázal by dať odpoveď na jej vetu inak a oveľa priaznivejšie. Ak sa ľudia ocitnú pred dverami hádky, zvyčajne ide o nepochopenie. V týchto prípadoch je nevyhnutné premýšľať, alebo si preložiť, čo práve počuli od toho druhého. Na záver iba toľko. Pamätajme si, muži nevedia, že ženy vyjadrujú svoje pocity a stavy inak, ako oni a preto nesprávne odmietajú alebo znevažujú pocity svojich partneriek. Takéto chovanie a rekcie vedú však k hádkam a vzdorom, najskôr možno k menším, neskôr aj k závažnejším. Starší Marťania sa dokázali naučiť obchádzať hádky pomocou porozumenia a pochopenia. V situáciách, keď v nich počúvanie spôsobovalo podráždenie, či rozčúlenie, siahli po Venušansko-marťanskom frazeologickom slovníku a našli správne preloženie toho, čo potrebovali. A takto dosiahli pozitívnejšie výsledky vo svojich vzťahoch. Nemyslíte, že aj dnešná cesta v súčasných vzťahoch by mala ísť rovnakým smerom, ako to robievali starí Marťania?